• menu
backPage backPage
FLU

FLX Flux

0x3Ea8...0770 copy

btn btn

$0.160489

+4.48%

Giá cao 24h $0.160792

Giá thấp 24h $0.151362

KL 24h (FLX) 248.31K

Khối lượng 24h(USDT) 38.93K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

$1,769,062

U
Uniswap V2
F

FLX

5,511,428

U

USDC

884,836

USDC : FLX

1:6.229

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

Mua
Bán
FLX FLX