BAZ

BAZED Bazed Games

0x3eE4...8F4a copy

BAZED BAZED

$0.143053

-9.81%

 • Giá cao 24h

  $0.158609

 • Giá thấp 24h

  $0.133816

 • KL 24h (BAZED)

  732.46K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  103.43K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

20Vài phút trước

Mua

$0.143053

320.482

$45.846

27Vài phút trước

Bán

$0.143223

1176.29

$168.472

34Vài phút trước

Mua

$0.143368

749.363

$107.435

45Vài phút trước

Bán

$0.142913

6442.15

$920.667

79Vài phút trước

Mua

$0.144014

5474.52

$788.406

103Vài phút trước

Mua

$0.143677

363.925

$52.288

2Vài giờ trước

Bán

$0.143569

1428.49

$205.087

2Vài giờ trước

Bán

$0.142914

11.88K

$1697.1

2Vài giờ trước

Mua

$0.1409

639.266

$90.073

3Vài giờ trước

Mua

$0.144258

1065.77

$153.746

3Vài giờ trước

Mua

$0.144323

1706.09

$246.228

3Vài giờ trước

Bán

$0.144558

4497.69

$650.175

3Vài giờ trước

Bán

$0.144786

6506.81

$942.097

4Vài giờ trước

Mua

$0.143872

4166.64

$599.464

4Vài giờ trước

Mua

$0.142869

140.24

$20.036

4Vài giờ trước

Mua

$0.142672

3726.75

$531.702

5Vài giờ trước

Bán

$0.142435

1916.89

$273.032

5Vài giờ trước

Mua

$0.142546

5755.73

$820.459

5Vài giờ trước

Bán

$0.141753

6238.18

$884.283

5Vài giờ trước

Bán

$0.14235

2922.2

$415.974

5Vài giờ trước

Mua

$0.142181

4929.71

$700.91

6Vài giờ trước

Mua

$0.140962

1491.91

$210.303

6Vài giờ trước

Mua

$0.141207

3216.78

$454.231

6Vài giờ trước

Bán

$0.142676

463.835

$66.178

6Vài giờ trước

Mua

$0.142759

15.41K

$2199.58

7Vài giờ trước

Mua

$0.142256

386.29

$54.952

7Vài giờ trước

Mua

$0.141383

5110.53

$722.543

7Vài giờ trước

Mua

$0.140959

523.199

$73.75

7Vài giờ trước

Bán

$0.140928

1001.12

$141.087

7Vài giờ trước

Mua

$0.142028

130.182

$18.49

7Vài giờ trước

Mua

$0.140582

1756.26

$246.9

8Vài giờ trước

Bán

$0.140861

31.68K

$4461.91

8Vài giờ trước

Mua

$0.140861

645.451

$90.919

8Vài giờ trước

Mua

$0.141958

1063.88

$151.027

8Vài giờ trước

Bán

$0.142404

845.972

$120.469

8Vài giờ trước

Mua

$0.14183

175.151

$24.842

9Vài giờ trước

Mua

$0.142188

8950.68

$1272.68

9Vài giờ trước

Bán

$0.142386

72.531

$10.327

10Vài giờ trước

Mua

$0.142337

683.127

$97.234

10Vài giờ trước

Mua

$0.142802

2563.23

$366.033

10Vài giờ trước

Mua

$0.142305

3965.37

$564.291

11Vài giờ trước

Mua

$0.142292

835.144

$118.834

11Vài giờ trước

Mua

$0.142884

834.802

$119.28

11Vài giờ trước

Mua

$0.142521

1285.12

$183.157

11Vài giờ trước

Mua

$0.142019

4888.85

$694.308

11Vài giờ trước

Mua

$0.142259

1061.52

$151.01

11Vài giờ trước

Mua

$0.143053

2115.56

$302.637

12Vài giờ trước

Mua

$0.143353

7554.07

$1082.9

12Vài giờ trước

Mua

$0.14275

1329.85

$189.837

12Vài giờ trước

Bán

$0.14248

3099.56

$441.626

$1,588,392

U
Uniswap V2
B

BAZED

5,550,465

W

WETH

258

WETH : BAZED

1:21488.2

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu