TYP

TYPE TypeAI

0x4434...3b12 copy

TYPE TYPE

$1.73

+16.40%

 • Giá cao 24h

  $1.745

 • Giá thấp 24h

  $1.481

 • KL 24h (TYPE)

  44.76K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  71.25K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

59Vài giây trước

Bán

$1.737

47.5

$82.502

80Vài phút trước

Mua

$1.73

69.765

$120.72

88Vài phút trước

Mua

$1.729

91.231

$157.698

93Vài phút trước

Mua

$1.725

31.032

$53.531

99Vài phút trước

Mua

$1.728

18.257

$31.555

101Vài phút trước

Mua

$1.729

47.563

$82.236

119Vài phút trước

Bán

$1.73

294.04

$508.651

2Vài giờ trước

Bán

$1.738

52.25

$90.787

2Vài giờ trước

Mua

$1.735

144.011

$249.929

2Vài giờ trước

Mua

$1.745

858.87

$1498.94

2Vài giờ trước

Bán

$1.734

526.743

$913.452

2Vài giờ trước

Mua

$1.735

120.807

$209.656

2Vài giờ trước

Mua

$1.734

41.503

$71.955

2Vài giờ trước

Mua

$1.729

286.089

$494.739

3Vài giờ trước

Mua

$1.722

115.753

$199.329

3Vài giờ trước

Mua

$1.727

90.999

$157.15

3Vài giờ trước

Mua

$1.729

273.347

$472.529

3Vài giờ trước

Mua

$1.726

37.779

$65.195

3Vài giờ trước

Mua

$1.724

160.254

$276.319

3Vài giờ trước

Mua

$1.713

5928.34

$10.15K

3Vài giờ trước

Mua

$1.636

1933.17

$3162.04

4Vài giờ trước

Bán

$1.614

116.85

$188.624

4Vài giờ trước

Mua

$1.616

120.607

$194.842

4Vài giờ trước

Mua

$1.614

50.679

$81.805

4Vài giờ trước

Mua

$1.614

19.469

$31.417

4Vài giờ trước

Bán

$1.613

42.609

$68.741

4Vài giờ trước

Mua

$1.612

116.833

$188.282

4Vài giờ trước

Mua

$1.61

113.156

$182.162

4Vài giờ trước

Mua

$1.609

573.078

$921.885

4Vài giờ trước

Mua

$1.598

156.656

$250.395

5Vài giờ trước

Mua

$1.595

97.137

$154.923

5Vài giờ trước

Mua

$1.599

124.096

$198.49

5Vài giờ trước

Mua

$1.599

98.143

$156.96

5Vài giờ trước

Mua

$1.597

192.505

$307.469

5Vài giờ trước

Mua

$1.595

7.246

$11.555

6Vài giờ trước

Mua

$1.6

71.48

$114.356

6Vài giờ trước

Mua

$1.599

7.082

$11.325

7Vài giờ trước

Mua

$1.596

98.375

$157

7Vài giờ trước

Mua

$1.597

5.913

$9.446

7Vài giờ trước

Bán

$1.594

310.831

$495.523

7Vài giờ trước

Mua

$1.594

328.134

$523.108

8Vài giờ trước

Mua

$1.597

38.058

$60.763

8Vài giờ trước

Mua

$1.599

0.033354

$0.053345

8Vài giờ trước

Mua

$1.599

34.285

$54.833

8Vài giờ trước

Mua

$1.599

28.687

$45.87

8Vài giờ trước

Mua

$1.596

671.413

$1071.35

9Vài giờ trước

Mua

$1.591

216.49

$344.502

9Vài giờ trước

Mua

$1.591

93.946

$149.498

9Vài giờ trước

Bán

$1.588

40.117

$63.705

9Vài giờ trước

Mua

$1.588

772.626

$1226.91

$984,277

U
Uniswap V2
T

TYPE

283,344

W

WETH

155

WETH : TYPE

1:1836.11

$71,120

U
UniV3Pool
T

TYPE

39,528

W

WETH

0.7755

WETH : TYPE

1:1836.11

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu