FTX

FTT FTX Token

0x50D1...a4c9 copy

FTX Token FTX Token

$1.769

+0.27%

 • Giá cao 24h

  $1.795

 • Giá thấp 24h

  $1.661

 • KL 24h (FTX TOKEN)

  23.09K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  40.52K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

66Vài phút trước

Mua

$1.769

1124.58

$1989.86

87Vài phút trước

Bán

$1.737

76.162

$132.291

110Vài phút trước

Mua

$1.744

2721.86

$4746.88

110Vài phút trước

Bán

$1.744

2321.36

$4048.42

111Vài phút trước

Mua

$1.733

693.061

$1201.07

4Vài giờ trước

Bán

$1.713

1298.36

$2223.89

8Vài giờ trước

Mua

$1.678

1267.24

$2126.39

11Vài giờ trước

Mua

$1.661

9.83

$16.326

12Vài giờ trước

Bán

$1.725

2298.53

$3964.78

14Vài giờ trước

Mua

$1.747

112.624

$196.775

14Vài giờ trước

Bán

$1.744

1621.99

$2828.38

14Vài giờ trước

Mua

$1.777

790.392

$1404.21

15Vài giờ trước

Bán

$1.763

76.303

$134.54

15Vài giờ trước

Bán

$1.766

207.227

$366.023

17Vài giờ trước

Bán

$1.756

1211.65

$2128.14

17Vài giờ trước

Mua

$1.791

1321.32

$2366.15

17Vài giờ trước

Mua

$1.765

56.26

$99.326

18Vài giờ trước

Mua

$1.763

104.548

$184.281

19Vài giờ trước

Bán

$1.754

1435.46

$2517.89

19Vài giờ trước

Mua

$1.795

1460.49

$2621.03

19Vài giờ trước

Bán

$1.748

1257.83

$2199.26

19Vài giờ trước

Mua

$1.781

555.555

$989.336

22Vài giờ trước

Bán

$1.737

987.666

$1715.91

23Vài giờ trước

Bán

$1.765

75

$132.348

25Vài giờ trước

Bán

$1.758

13.11

$23.052

29Vài giờ trước

Mua

$1.761

1318

$2321.64

30Vài giờ trước

Bán

$1.725

495.625

$854.715

33Vài giờ trước

Bán

$1.739

251.625

$437.688

34Vài giờ trước

Bán

$1.735

1948.24

$3380.51

34Vài giờ trước

Bán

$1.735

2375.35

$4121.63

34Vài giờ trước

Mua

$1.735

2040.61

$3540.79

34Vài giờ trước

Mua

$1.735

2933.35

$5089.86

38Vài giờ trước

Mua

$1.725

517.079

$892.116

38Vài giờ trước

Mua

$1.717

1355.23

$2327.12

38Vài giờ trước

Bán

$1.683

1995.86

$3358.21

38Vài giờ trước

Bán

$1.736

1494.65

$2595.43

42Vài giờ trước

Mua

$1.774

43.303

$76.832

43Vài giờ trước

Mua

$1.77

46.441

$82.214

46Vài giờ trước

Bán

$1.758

4.11

$7.225

46Vài giờ trước

Bán

$1.759

17.371

$30.552

46Vài giờ trước

Mua

$1.76

286.754

$504.635

46Vài giờ trước

Bán

$1.747

301.531

$526.785

47Vài giờ trước

Bán

$1.753

146.916

$257.51

02-27

Mua

$1.754

275.431

$483.155

02-27

Bán

$1.757

842.405

$1480.26

02-27

Bán

$1.78

1424.92

$2536.93

02-27

Bán

$1.793

56.053

$100.485

02-27

Mua

$1.791

322.687

$577.856

02-27

Bán

$1.781

1251.81

$2229.16

02-27

Mua

$1.808

1857.86

$3358.56

$451,615

S
SushiSwap
F

FTX TOKEN

127,030

W

WETH

66

WETH : FTX TOKEN

1:1942.42

$79,369

U
Uniswap V2
F

FTX TOKEN

22,322

K

KEL

192,857

FTX TOKEN : KEL

1:8.559

$12,936

U
UniV3Pool
F

FTX TOKEN

2,558

W

WETH

2

WETH : FTX TOKEN

1:1942.42

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng