BAB

BABYPEPE BabyPepe

0x5C55...052A copy

BABYPEPE BABYPEPE

$0.{9}189

+23.85%

 • 24h High

  $0.{9}189

 • 24h Low

  $0.{9}14

 • 24h Vol (BABYPEPE)

  146210.20B

 • 24h vol(USDT)

  24.39K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

39Vài giây trước

Buy

$0.{9}189

301.68B

$57.104

83Vài phút trước

Buy

$0.{9}188

377.84B

$71.194

3Vài giờ trước

Buy

$0.{9}187

2589.84B

$483.919

3Vài giờ trước

Buy

$0.{9}187

4021.74B

$751.473

3Vài giờ trước

Sell

$0.{9}187

2589.84B

$483.919

3Vài giờ trước

Buy

$0.{9}184

1328.67B

$244.962

3Vài giờ trước

Buy

$0.{9}184

152.64B

$28.029

3Vài giờ trước

Buy

$0.{9}184

257.53B

$47.268

3Vài giờ trước

Sell

$0.{9}183

2740.47B

$502.74

4Vài giờ trước

Buy

$0.{9}184

112.33B

$20.675

4Vài giờ trước

Sell

$0.{9}184

5865.89B

$1080.85

4Vài giờ trước

Sell

$0.{9}184

3690.97B

$680.099

4Vài giờ trước

Buy

$0.{9}184

5866.17B

$1080.9

4Vài giờ trước

Buy

$0.{9}187

186.37B

$34.894

5Vài giờ trước

Sell

$0.{9}188

1000.00B

$187.555

5Vài giờ trước

Buy

$0.{9}188

295.51B

$55.658

5Vài giờ trước

Buy

$0.{9}188

11757.05B

$2214.38

5Vài giờ trước

Sell

$0.{9}188

295.51B

$55.658

5Vài giờ trước

Buy

$0.{9}181

17755.42B

$3211.02

5Vài giờ trước

Buy

$0.{9}17

28750.65B

$4897.42

5Vài giờ trước

Buy

$0.{9}155

20091.68B

$3117.58

6Vài giờ trước

Sell

$0.{9}146

1745.31B

$253.947

7Vài giờ trước

Buy

$0.{9}146

2005.82B

$293.661

7Vài giờ trước

Buy

$0.{9}145

216.18B

$31.438

9Vài giờ trước

Buy

$0.{9}145

645.08B

$93.449

9Vài giờ trước

Buy

$0.{9}145

694.13B

$100.364

13Vài giờ trước

Buy

$0.{9}143

2084.80B

$297.368

13Vài giờ trước

Sell

$0.{9}14

495.04B

$69.51

14Vài giờ trước

Sell

$0.{9}14

27781.06B

$3885.56

22Vài giờ trước

Sell

$0.{9}153

514.98B

$78.546

23Vài giờ trước

Buy

$0.{9}153

142.06B

$21.712

26Vài giờ trước

Sell

$0.{9}152

70.48B

$10.745

34Vài giờ trước

Buy

$0.{9}154

3254.05B

$500.175

38Vài giờ trước

Buy

$0.{9}152

1065.28B

$161.987

45Vài giờ trước

Buy

$0.{9}152

1503.75B

$227.878

47Vài giờ trước

Buy

$0.{9}147

27781.06B

$4080.46

04-19

Buy

$0.{9}131

1627.80B

$213.74

04-19

Buy

$0.{9}131

1033.55B

$135.048

04-19

Sell

$0.{9}136

261.94B

$35.686

04-19

Sell

$0.{9}137

1630.74B

$223.112

04-19

Sell

$0.{9}137

22850.15B

$3126.27

04-19

Buy

$0.{9}137

1631.96B

$223.279

04-18

Sell

$0.{9}146

1663.72B

$243.668

04-18

Sell

$0.{9}145

152.78B

$22.082

04-18

Sell

$0.{9}145

772.67B

$111.89

04-18

Sell

$0.{9}145

318.92B

$46.238

04-17

Sell

$0.{9}149

3515.00B

$522.346

04-17

Sell

$0.{9}15

116.31B

$17.467

04-17

Sell

$0.{9}151

1626.92B

$245.439

04-17

Sell

$0.{9}153

188.60B

$28.849

$518,192

U
UniV3Pool
B

BABYPEPE

501,199

I

ILLITERATE

607,231

BABYPEPE : ILLITERATE

1:0.000000000222

$217,666

U
Uniswap V2
B

BABYPEPE

574,953,448,325,304

W

WETH

34

WETH : BABYPEPE

1:16801639840048.4

$166

U
UniV3Pool
B

BABYPEPE

768,948,834,616

W

WETH

0.0064

WETH : BABYPEPE

1:16801639840048.4

Type

Amount/Token

User

notData notData
No data