ALL

NXRA AllianceBlock Nexera

0x6441...ef9e copy

NXRA NXRA

$0.13124

+6.72%

 • Giá cao 24h

  $0.137688

 • Giá thấp 24h

  $0.119947

 • Khối lượng 24h(NXRA)

  2.32M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  300.64K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

26Vài phút trước

Bán

$0.134088

7603.6

$1019.55

26Vài phút trước

Mua

$0.134088

16.23K

$2176.71

26Vài phút trước

Mua

$0.134088

7603.6

$1019.55

31Vài phút trước

Mua

$0.13124

10.77K

$1413.7

58Vài phút trước

Bán

$0.129402

30.00K

$3882.07

59Vài phút trước

Bán

$0.134602

7841.61

$1055.5

59Vài phút trước

Mua

$0.134602

18.00K

$2423.38

59Vài phút trước

Mua

$0.134602

7841.61

$1055.5

73Vài phút trước

Mua

$0.131431

2500

$328.578

94Vài phút trước

Bán

$0.131001

7724.63

$1011.93

96Vài phút trước

Mua

$0.132335

21.77K

$2881.34

2Vài giờ trước

Bán

$0.127854

14.34K

$1833.94

2Vài giờ trước

Mua

$0.128615

2659.57

$342.059

3Vài giờ trước

Bán

$0.134193

25.51K

$3423.85

3Vài giờ trước

Bán

$0.134193

16.59K

$2226.27

3Vài giờ trước

Mua

$0.134193

25.51K

$3423.85

3Vài giờ trước

Mua

$0.134193

14.39K

$1930.48

3Vài giờ trước

Bán

$0.134193

14.39K

$1930.48

4Vài giờ trước

Bán

$0.128517

22.62K

$2906.86

4Vài giờ trước

Mua

$0.135751

14.31K

$1942.27

4Vài giờ trước

Bán

$0.135751

14.31K

$1942.27

4Vài giờ trước

Mua

$0.129905

1321

$171.605

4Vài giờ trước

Mua

$0.137327

24.43K

$3354.36

5Vài giờ trước

Mua

$0.129681

499.888

$64.826

5Vài giờ trước

Bán

$0.129597

14.24K

$1845.65

6Vài giờ trước

Mua

$0.132032

1888.87

$249.392

6Vài giờ trước

Mua

$0.131705

757.199

$99.727

6Vài giờ trước

Mua

$0.131573

3966.2

$521.846

6Vài giờ trước

Mua

$0.13089

16.47K

$2155.56

6Vài giờ trước

Bán

$0.13089

16.47K

$2155.56

7Vài giờ trước

Mua

$0.133755

4155.26

$555.786

7Vài giờ trước

Bán

$0.133021

25.93K

$3449.07

7Vài giờ trước

Mua

$0.137688

18.69K

$2573.72

7Vài giờ trước

Mua

$0.134289

10.01K

$1343.88

8Vài giờ trước

Bán

$0.132521

2644.42

$350.442

9Vài giờ trước

Bán

$0.132984

7590

$1009.35

9Vài giờ trước

Mua

$0.134324

3076.47

$413.245

9Vài giờ trước

Bán

$0.133777

3928.81

$525.583

9Vài giờ trước

Mua

$0.134474

11.60K

$1560.5

9Vài giờ trước

Bán

$0.134474

11.60K

$1560.5

9Vài giờ trước

Mua

$0.136567

20.39K

$2784.25

9Vài giờ trước

Bán

$0.132912

15.26K

$2028.51

9Vài giờ trước

Mua

$0.135626

22.38K

$3035.7

9Vài giờ trước

Mua

$0.131661

17.00K

$2238.25

9Vài giờ trước

Bán

$0.128765

4000

$515.062

10Vài giờ trước

Mua

$0.129436

2317.31

$299.944

10Vài giờ trước

Mua

$0.129046

16.69K

$2153.88

10Vài giờ trước

Bán

$0.129046

16.69K

$2153.88

11Vài giờ trước

Bán

$0.131889

48.65K

$6416.12

11Vài giờ trước

Mua

$0.131889

50.15K

$6613.63

$668,854

U
Uniswap V2
N

NXRA

2,511,134

D

DUA

4,721,595

NXRA : DUA

1:1.826

$511,955

U
UniV3Pool
N

NXRA

2,098,185

U

USDT

236,590

USDT : NXRA

1:7.62

$149,593

U
UniV3Pool
N

NXRA

482,125

W

WETH

41

WETH : NXRA

1:15896.9

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng