LAN

WOLF Landwolf

0x6746...7E69 copy

WOLF WOLF

$0.{4}8829

+7.28%

 • 24h High

  $0.{4}9351

 • 24h Low

  $0.{4}7945

 • 24h Vol (WOLF)

  10.46B

 • 24h vol(USDT)

  906.40K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Buy

$0.{4}8829

1.04M

$91.754

4Vài phút trước

Buy

$0.{4}882

11.25M

$992.448

4Vài phút trước

Sell

$0.{4}8827

3.32M

$293.348

4Vài phút trước

Buy

$0.{4}8833

535.57K

$47.307

11Vài phút trước

Buy

$0.{4}8784

5.11M

$448.563

12Vài phút trước

Buy

$0.{4}8837

3.50M

$309.304

12Vài phút trước

Buy

$0.{4}8832

18.62M

$1644.06

12Vài phút trước

Buy

$0.{4}8832

11.57M

$1022.09

13Vài phút trước

Buy

$0.{4}8776

4.04M

$354.307

13Vài phút trước

Buy

$0.{4}8768

3.55M

$311.622

16Vài phút trước

Buy

$0.{4}8761

11.83M

$1036.04

17Vài phút trước

Sell

$0.{4}874

10.00M

$873.976

17Vài phút trước

Sell

$0.{4}874

12.00M

$1048.77

17Vài phút trước

Buy

$0.{4}8767

6.72M

$589.011

17Vài phút trước

Sell

$0.{4}878

15.49M

$1360.09

17Vài phút trước

Sell

$0.{4}878

9.05M

$794.47

19Vài phút trước

Buy

$0.{4}8742

566.66K

$49.537

20Vài phút trước

Buy

$0.{4}874

2.89M

$252.201

22Vài phút trước

Buy

$0.{4}8729

2.45M

$214.036

24Vài phút trước

Buy

$0.{4}8825

24.95M

$2202.12

24Vài phút trước

Buy

$0.{4}8779

1.25M

$110.172

25Vài phút trước

Buy

$0.{4}8721

3.41M

$297.184

25Vài phút trước

Buy

$0.{4}8721

966.37K

$84.277

27Vài phút trước

Buy

$0.{4}8778

4.49M

$394.02

29Vài phút trước

Buy

$0.{4}8775

1.19M

$104.237

30Vài phút trước

Buy

$0.{4}8713

19.65M

$1712

30Vài phút trước

Buy

$0.{4}8713

36.49M

$3179.18

30Vài phút trước

Buy

$0.{4}8707

2.73M

$237.532

32Vài phút trước

Buy

$0.{4}8644

346.70K

$29.967

32Vài phút trước

Buy

$0.{4}8642

1.15M

$99.081

33Vài phút trước

Sell

$0.{4}8702

5.84M

$508.353

35Vài phút trước

Sell

$0.{4}8713

309.47K

$26.962

36Vài phút trước

Sell

$0.{4}8698

8.17M

$710.436

36Vài phút trước

Buy

$0.{4}8698

8.17M

$710.436

36Vài phút trước

Sell

$0.{4}8698

600.00K

$52.186

36Vài phút trước

Sell

$0.{4}8699

256.42K

$22.305

38Vài phút trước

Buy

$0.{4}8699

9.91M

$862.071

40Vài phút trước

Sell

$0.{4}8677

2.76M

$239.838

40Vài phút trước

Buy

$0.{4}8567

2.86M

$245.204

40Vài phút trước

Sell

$0.{4}8567

2.86M

$245.204

40Vài phút trước

Buy

$0.{4}8567

36.26M

$3106.76

40Vài phút trước

Buy

$0.{4}8567

67.38M

$5772.5

43Vài phút trước

Buy

$0.{4}8567

2.79M

$239.354

44Vài phút trước

Sell

$0.{4}8563

2.77M

$236.99

45Vài phút trước

Buy

$0.{4}8567

582.11K

$49.872

46Vài phút trước

Buy

$0.{4}8566

7.30M

$625.264

49Vài phút trước

Buy

$0.{4}8508

327.47K

$27.861

52Vài phút trước

Buy

$0.{4}8553

230.58K

$19.721

56Vài phút trước

Sell

$0.{4}8553

1.15M

$98.509

57Vài phút trước

Buy

$0.{4}8507

5.83M

$496.322

$1,689,153

U
Uniswap V2
W

WOLF

9,566,164,673

W

WETH

240

WETH : WOLF

1:39807472.4

$361,329

U
UniV3Pool
W

WOLF

2,971,460,261

W

WETH

28

WETH : WOLF

1:39807472.4

$102,404

U
UniV3Pool
W

WOLF

576,073,559

I

ICELAND

6,871,455,747,028

WOLF : ICELAND

1:11770

Type

Amount/Token

User