PEP

PEPE Pepe

0x6982...1933 copy

PEPE PEPE

$0.{5}5096

+7.26%

 • Giá cao 24h

  $0.{5}5275

 • Giá thấp 24h

  $0.{5}4632

 • KL 24h (PEPE)

  1372.93B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  6.81M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Bán

$0.{5}5106

172.26M

$879.568

5Vài phút trước

Bán

$0.{5}5096

785.92M

$4004.7

7Vài phút trước

Mua

$0.{5}508

2.49B

$12.63K

7Vài phút trước

Mua

$0.{5}5075

2.74B

$13.91K

8Vài phút trước

Mua

$0.{5}5055

242.66K

$1.227

8Vài phút trước

Mua

$0.{5}5053

2.06B

$10.39K

8Vài phút trước

Mua

$0.{5}504

2.25B

$11.33K

9Vài phút trước

Mua

$0.{5}5028

2.02B

$10.17K

9Vài phút trước

Mua

$0.{5}5019

3.72B

$18.66K

9Vài phút trước

Mua

$0.{5}5004

2.32B

$11.60K

13Vài phút trước

Mua

$0.{5}499

75.52M

$376.842

13Vài phút trước

Mua

$0.{5}499

708.90M

$3537.28

14Vài phút trước

Bán

$0.{5}4975

115.50M

$574.573

15Vài phút trước

Mua

$0.{5}4969

1.20M

$5.942

16Vài phút trước

Mua

$0.{5}4969

2.00B

$9926.85

16Vài phút trước

Bán

$0.{5}4969

1.01B

$5013.92

19Vài phút trước

Bán

$0.{5}4963

1.28B

$6363.86

20Vài phút trước

Mua

$0.{5}497

8.44B

$41.94K

21Vài phút trước

Mua

$0.{5}4942

604.39M

$2986.87

26Vài phút trước

Mua

$0.{5}4938

4.75M

$23.456

29Vài phút trước

Mua

$0.{5}4939

5.99M

$29.567

29Vài phút trước

Mua

$0.{5}4937

23.06M

$113.831

32Vài phút trước

Bán

$0.{5}4946

1.08B

$5337.66

34Vài phút trước

Mua

$0.{5}4942

70.66M

$349.171

37Vài phút trước

Mua

$0.{5}4946

13.69M

$67.723

37Vài phút trước

Bán

$0.{5}4946

859.50M

$4250.68

40Vài phút trước

Bán

$0.{5}4947

1.08B

$5325.89

45Vài phút trước

Mua

$0.{5}4957

48.27M

$239.245

53Vài phút trước

Bán

$0.{5}4973

248.89M

$1237.64

55Vài phút trước

Mua

$0.{5}4981

5.98M

$29.785

55Vài phút trước

Mua

$0.{5}4981

1.25B

$6231.58

56Vài phút trước

Mua

$0.{5}497

651.63K

$3.239

58Vài phút trước

Mua

$0.{5}4973

2.33B

$11.60K

59Vài phút trước

Bán

$0.{5}4963

2.24M

$11.119

59Vài phút trước

Mua

$0.{5}4959

1.51B

$7468.71

59Vài phút trước

Bán

$0.{5}4959

16.51M

$81.858

60Vài phút trước

Bán

$0.{5}4942

2.01M

$9.955

66Vài phút trước

Mua

$0.{5}4918

93.24M

$458.554

66Vài phút trước

Bán

$0.{5}4918

50.00M

$245.894

68Vài phút trước

Bán

$0.{5}4923

1.27B

$6238.61

69Vài phút trước

Bán

$0.{5}4929

1.12B

$5505.61

69Vài phút trước

Mua

$0.{5}4929

6.00M

$29.549

69Vài phút trước

Bán

$0.{5}4932

1.05B

$5174.61

70Vài phút trước

Bán

$0.{5}4941

1.11B

$5492.44

70Vài phút trước

Bán

$0.{5}4941

4.01M

$19.815

74Vài phút trước

Mua

$0.{5}4951

118.49M

$586.602

77Vài phút trước

Mua

$0.{5}4954

16.86M

$83.518

78Vài phút trước

Mua

$0.{5}4954

998.63K

$4.947

78Vài phút trước

Mua

$0.{5}4954

179.74M

$890.475

80Vài phút trước

Bán

$0.{5}4952

10.04M

$49.732

$29,569,600

U
Uniswap V2
P

PEPE

2,891,504,031,459

W

WETH

4,855

WETH : PEPE

1:599198916.5

$1,754,381

U
UniV3Pool
P

PEPE

249,744,100,975

W

WETH

158

WETH : PEPE

1:599198916.5

$141,825

U
UniV3Pool
P

PEPE

16,842,758,968

W

WETH

18

WETH : PEPE

1:599198916.5

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng