SUP

STRUMP Super Trump

0x7039...Cf65 copy

STRUMP STRUMP

$0.013899

-15.08%

 • Giá cao 24h

  $0.016866

 • Giá thấp 24h

  $0.009878

 • KL 24h (STRUMP)

  192.71M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  2.55M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Bán

$0.013899

7088.67

$98.527

3Vài phút trước

Mua

$0.013887

238.926

$3.318

12Vài phút trước

Mua

$0.013858

4261.83

$59.06

29Vài phút trước

Mua

$0.013831

37.49K

$518.452

29Vài phút trước

Mua

$0.013807

4502.51

$62.168

30Vài phút trước

Bán

$0.013796

110.46K

$1523.91

32Vài phút trước

Bán

$0.01384

110.25K

$1525.78

32Vài phút trước

Mua

$0.013907

587.64K

$8172.61

32Vài phút trước

Mua

$0.013548

62.63K

$848.474

34Vài phút trước

Mua

$0.013512

73.68K

$995.527

36Vài phút trước

Bán

$0.013482

2741.69

$36.965

42Vài phút trước

Mua

$0.013513

18.68K

$252.418

49Vài phút trước

Mua

$0.013489

15.70K

$211.725

50Vài phút trước

Mua

$0.013458

29.85K

$401.799

52Vài phút trước

Bán

$0.013376

99.70K

$1333.58

55Vài phút trước

Bán

$0.013419

1479.47

$19.853

56Vài phút trước

Mua

$0.01341

6708.79

$89.963

56Vài phút trước

Mua

$0.01341

7344.41

$98.487

61Vài phút trước

Bán

$0.013371

39.88K

$533.23

65Vài phút trước

Mua

$0.013361

16.02K

$214.075

73Vài phút trước

Mua

$0.013371

82.15K

$1098.36

74Vài phút trước

Mua

$0.013332

748.314

$9.976

76Vài phút trước

Bán

$0.01333

161.25K

$2149.48

82Vài phút trước

Mua

$0.013446

22.92K

$308.204

87Vài phút trước

Mua

$0.013426

25.48K

$342.091

95Vài phút trước

Bán

$0.013448

490.48K

$6596.1

95Vài phút trước

Bán

$0.013724

149.34K

$2049.49

98Vài phút trước

Mua

$0.013747

35.90K

$493.471

99Vài phút trước

Bán

$0.013725

97.71K

$1341.03

106Vài phút trước

Mua

$0.013725

86.66K

$1189.4

109Vài phút trước

Mua

$0.013673

2401.85

$32.84

2Vài giờ trước

Mua

$0.013652

101.96K

$1391.89

2Vài giờ trước

Mua

$0.013586

3738.89

$50.797

2Vài giờ trước

Mua

$0.013582

3547.24

$48.18

2Vài giờ trước

Mua

$0.013592

2742.69

$37.278

2Vài giờ trước

Bán

$0.013592

30.83K

$419.065

2Vài giờ trước

Bán

$0.01363

101.08K

$1377.66

2Vài giờ trước

Mua

$0.013698

3999.16

$54.782

2Vài giờ trước

Mua

$0.013691

7416.88

$101.541

2Vài giờ trước

Bán

$0.013661

53.04K

$724.596

2Vài giờ trước

Mua

$0.013688

1456.87

$19.942

2Vài giờ trước

Bán

$0.013682

153.54K

$2100.63

2Vài giờ trước

Bán

$0.013775

119.74K

$1649.42

2Vài giờ trước

Bán

$0.01385

32.78K

$454.002

2Vài giờ trước

Bán

$0.013872

95.14K

$1319.75

2Vài giờ trước

Mua

$0.013946

53.12K

$740.75

2Vài giờ trước

Mua

$0.01392

23.39K

$325.584

2Vài giờ trước

Mua

$0.01391

195.96K

$2725.75

2Vài giờ trước

Mua

$0.013785

6273.63

$86.481

2Vài giờ trước

Mua

$0.013783

13.83K

$190.606