GAM

GHX GamerCoin

0x728f...387d copy

GHX GHX

$0.162621

+7.20%

 • Giá cao 24h

  $0.174068

 • Giá thấp 24h

  $0.147326

 • KL 24h (GHX)

  2.20M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  348.42K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

17Vài phút trước

Mua

$0.162621

4227.81

$687.529

25Vài phút trước

Mua

$0.162202

1341.36

$217.572

37Vài phút trước

Bán

$0.161589

21.72K

$3510.35

40Vài phút trước

Mua

$0.163794

3947.36

$646.552

82Vài phút trước

Bán

$0.163466

527.165

$86.173

87Vài phút trước

Mua

$0.163602

44.501

$7.28

94Vài phút trước

Mua

$0.163662

442.035

$72.344

112Vài phút trước

Bán

$0.163625

6836.21

$1118.57

2Vài giờ trước

Mua

$0.165126

8258.61

$1363.71

2Vài giờ trước

Bán

$0.164502

5534.15

$910.378

2Vài giờ trước

Mua

$0.165179

1679.47

$277.414

2Vài giờ trước

Mua

$0.163797

4250.71

$696.253

2Vài giờ trước

Mua

$0.164005

2005

$328.829

3Vài giờ trước

Bán

$0.161929

6376.93

$1032.61

3Vài giờ trước

Mua

$0.162752

1818.14

$295.906

4Vài giờ trước

Mua

$0.162345

918.26

$149.075

5Vài giờ trước

Bán

$0.162363

6000

$974.176

5Vài giờ trước

Bán

$0.163019

701.144

$114.3

5Vài giờ trước

Mua

$0.162942

42.795

$6.973

5Vài giờ trước

Mua

$0.162985

577.362

$94.102

5Vài giờ trước

Mua

$0.162991

650.623

$106.045

5Vài giờ trước

Mua

$0.162799

5788.59

$942.378

5Vài giờ trước

Mua

$0.162888

5012.5

$816.476

5Vài giờ trước

Mua

$0.162338

5012.5

$813.718

6Vài giờ trước

Mua

$0.160982

1157.77

$186.38

6Vài giờ trước

Mua

$0.16118

61.834

$9.966

6Vài giờ trước

Mua

$0.161177

7055.78

$1137.23

6Vài giờ trước

Mua

$0.160414

6339.51

$1016.94

7Vài giờ trước

Mua

$0.159512

3743.84

$597.186

7Vài giờ trước

Mua

$0.159342

312.545

$49.802

7Vài giờ trước

Mua

$0.159303

6941.35

$1105.78

7Vài giờ trước

Bán

$0.158587

1493.78

$236.894

7Vài giờ trước

Bán

$0.158587

49.97K

$7925.06

7Vài giờ trước

Mua

$0.158587

1493.78

$236.894

7Vài giờ trước

Mua

$0.16423

482.199

$79.191

7Vài giờ trước

Mua

$0.164111

129.282

$21.217

7Vài giờ trước

Bán

$0.164097

9715.41

$1594.27

7Vài giờ trước

Mua

$0.165217

951.867

$157.265

7Vài giờ trước

Bán

$0.165147

18.77K

$3100.55

7Vài giờ trước

Mua

$0.167266

39.31K

$6575.58

7Vài giờ trước

Mua

$0.162858

1058

$172.303

7Vài giờ trước

Mua

$0.162785

958.077

$155.961

8Vài giờ trước

Mua

$0.162904

1517.14

$247.148

8Vài giờ trước

Mua

$0.162702

817.766

$133.052

8Vài giờ trước

Bán

$0.162612

19.31K

$3140.18

8Vài giờ trước

Mua

$0.164733

1512.72

$249.194

8Vài giờ trước

Bán

$0.164562

24.02K

$3951.97

8Vài giờ trước

Bán

$0.167292

4404.54

$736.843

8Vài giờ trước

Bán

$0.167292

23.24K

$3888.46

8Vài giờ trước

Mua

$0.167292

4404.87

$736.899