HAR

BITCOIN HarryPotterObamaSonic10Inu

0x72e4...eea9 copy

BITCOIN BITCOIN

$0.074136

+12.75%

 • Giá cao 24h

  $0.078857

 • Giá thấp 24h

  $0.063226

 • KL 24h (BITCOIN)

  14.32M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  1.05M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

5Vài phút trước

Mua

$0.07432

10.94K

$812.879

9Vài phút trước

Mua

$0.074136

819.531

$60.756

13Vài phút trước

Mua

$0.074163

0.03208

$0.002379

14Vài phút trước

Mua

$0.074199

14.74K

$1093.4

20Vài phút trước

Mua

$0.074021

13.09K

$969.166

34Vài phút trước

Bán

$0.074026

17.12K

$1267.41

43Vài phút trước

Mua

$0.073986

4699.24

$347.676

58Vài phút trước

Mua

$0.074077

1331.84

$98.658

67Vài phút trước

Bán

$0.074391

65.00K

$4835.39

71Vài phút trước

Mua

$0.074538

120.30K

$8966.97

87Vài phút trước

Bán

$0.073955

38.24K

$2827.71

91Vài phút trước

Mua

$0.074251

410.592

$30.487

96Vài phút trước

Mua

$0.074118

6714.7

$497.68

98Vài phút trước

Bán

$0.073919

1600.72

$118.324

100Vài phút trước

Mua

$0.073879

4143.93

$306.15

116Vài phút trước

Mua

$0.074072

12.44K

$921.285

2Vài giờ trước

Mua

$0.073432

12.45K

$913.985

2Vài giờ trước

Mua

$0.07314

7057.12

$516.158

2Vài giờ trước

Bán

$0.073705

20.00K

$1474.11

2Vài giờ trước

Mua

$0.073914

13.03K

$963.285

2Vài giờ trước

Mua

$0.073311

11.57K

$848.102

2Vài giờ trước

Bán

$0.072355

12.44K

$899.947

2Vài giờ trước

Mua

$0.071904

27.46K

$1974.32

2Vài giờ trước

Mua

$0.073135

20.54K

$1502.08

2Vài giờ trước

Mua

$0.073314

41.67K

$3054.84

2Vài giờ trước

Bán

$0.073864

4000

$295.457

3Vài giờ trước

Bán

$0.073904

172.62K

$12.76K

3Vài giờ trước

Bán

$0.073904

350.49K

$25.90K

3Vài giờ trước

Mua

$0.073904

172.69K

$12.76K

3Vài giờ trước

Bán

$0.075215

2700

$203.079

3Vài giờ trước

Mua

$0.075225

1215.32

$91.423

3Vài giờ trước

Bán

$0.075249

10.83K

$814.746

3Vài giờ trước

Mua

$0.075346

15.37K

$1157.92

3Vài giờ trước

Mua

$0.07536

25.06K

$1888.71

3Vài giờ trước

Mua

$0.075335

32.78K

$2469.76

3Vài giờ trước

Mua

$0.075181

11.99K

$901.417

3Vài giờ trước

Mua

$0.075078

15.85K

$1189.76

3Vài giờ trước

Bán

$0.07508

41.80K

$3138.04

3Vài giờ trước

Bán

$0.07508

382.02K

$28.68K

3Vài giờ trước

Mua

$0.07508

41.80K

$3138.04

3Vài giờ trước

Mua

$0.07677

11.92K

$915.315

3Vài giờ trước

Mua

$0.076692

12.10K

$928.061

3Vài giờ trước

Mua

$0.076167

11.68K

$889.582

3Vài giờ trước

Bán

$0.076115

250.00K

$19.03K

3Vài giờ trước

Mua

$0.077265

2366.55

$182.851

3Vài giờ trước

Bán

$0.077182

100.40K

$7749.07

3Vài giờ trước

Mua

$0.077641

2139.69

$166.127

3Vài giờ trước

Bán

$0.077532

41.80K

$3240.51

3Vài giờ trước

Bán

$0.077532

222.22K

$17.23K

3Vài giờ trước

Mua

$0.077532

41.80K

$3240.51

$5,138,175

U
Uniswap V2
B

BITCOIN

34,568,771

W

WETH

834

WETH : BITCOIN

1:41611.4

$828,225

U
UniV3Pool
B

BITCOIN

6,997,134

W

WETH

100

WETH : BITCOIN

1:41611.4

$37,823

U
Uniswap V2
B

BITCOIN

224,542

E

ETHER

236,177,808

BITCOIN : ETHER

1:826.837

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng