DOG

ELON Dogelon Mars

0x761d...60f3 copy

ELON ELON

$0.{6}2035

-3.65%

 • 24h High

  $0.{6}2113

 • 24h Low

  $0.{6}187

 • 24h Vol (ELON)

  4139.96B

 • 24h vol(USDT)

  818.56K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

8Vài phút trước

Buy

$0.{6}2035

535.03M

$108.899

8Vài phút trước

Sell

$0.{6}2035

535.03M

$108.899

10Vài phút trước

Sell

$0.{6}2035

1.06B

$216.467

18Vài phút trước

Buy

$0.{6}2019

1.81B

$366.057

42Vài phút trước

Buy

$0.{6}2022

150.26M

$30.388

53Vài phút trước

Buy

$0.{6}2031

1.48B

$299.536

54Vài phút trước

Buy

$0.{6}2027

25.06M

$5.081

58Vài phút trước

Sell

$0.{6}2032

2.00B

$406.304

60Vài phút trước

Sell

$0.{6}2028

16.35B

$3317.26

76Vài phút trước

Buy

$0.{6}2032

52.30M

$10.626

82Vài phút trước

Buy

$0.{6}2029

3.03B

$614.505

90Vài phút trước

Sell

$0.{6}202

400.00M

$80.806

105Vài phút trước

Sell

$0.{6}2015

250.45M

$50.462

114Vài phút trước

Buy

$0.{6}2007

14.90B

$2990.42

2Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2012

145.14M

$29.201

2Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2015

811.20M

$163.473

2Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2018

863.34M

$174.188

2Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2017

35.03B

$7066.15

2Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2022

26.45B

$5348.48

2Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2016

906.48M

$182.708

2Vài giờ trước

Buy

$0.{6}1974

20.75B

$4094.45

2Vài giờ trước

Buy

$0.{6}1995

494.81M

$98.73

3Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2034

88.66M

$18.031

3Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2038

5.00B

$1019.06

3Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2038

389.91M

$79.451

3Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2023

1.06B

$214.139

3Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2017

1.95B

$392.643

3Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2028

387.71M

$78.64

4Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2011

26.12M

$5.253

4Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2011

756.09M

$152.018

4Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2024

304.57M

$61.644

4Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2015

28.53B

$5748.97

4Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2003

2.67B

$535.654

5Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2004

448.90M

$89.944

5Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2024

1.24B

$251.487

5Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2009

197.31M

$39.646

5Vài giờ trước

Sell

$0.{6}1998

66.70B

$13.33K

5Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2

298.14M

$59.639

5Vài giờ trước

Buy

$0.{6}1996

246.50M

$49.213

5Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2012

658.60M

$132.502

5Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2012

658.60M

$132.502

6Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2017

12.39B

$2499.88

6Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2027

722.99M

$146.516

6Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2027

744.50M

$150.936

6Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2018

751.40M

$151.625

6Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2018

751.40M

$151.625

7Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2018

110.73M

$22.344

7Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2014

315.24M

$63.476

7Vài giờ trước

Buy

$0.{6}2011

2.60B

$523.429

7Vài giờ trước

Sell

$0.{6}2011

1.49B

$300.19

$14,198,403

U
Uniswap V2
E

ELON

34,978,627,781,035

W

WETH

2,301

WETH : ELON

1:15115479294.8

$9,846,776

U
UniV3Pool
E

ELON

48,258,291,086,468

W

WETH

8

WETH : ELON

1:15115479294.8

$3,654,960

U
UniV3Pool
E

ELON

16,767,465,577,001

U

USDC

242,241

USDC : ELON

1:4911066.4

Type

Amount/Token

User