JOE

JOE Joe Coin

0x76e2...49A8 copy

JOE JOE

$0.001869

-8.52%

 • 24h High

  $0.002043

 • 24h Low

  $0.001637

 • 24h Vol (JOE)

  41.66M

 • 24h vol(USDT)

  74.22K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

10Vài phút trước

Buy

$0.001869

32.83K

$61.371

73Vài phút trước

Buy

$0.001864

668.76K

$1246.31

73Vài phút trước

Buy

$0.001864

1.00M

$1868.28

73Vài phút trước

Sell

$0.001864

668.76K

$1246.31

96Vài phút trước

Buy

$0.001838

804.74K

$1479.49

2Vài giờ trước

Buy

$0.001818

848.52K

$1542.32

2Vài giờ trước

Buy

$0.001793

2.61M

$4679.38

3Vài giờ trước

Sell

$0.001734

3.12M

$5411.55

4Vài giờ trước

Buy

$0.001821

425.10K

$774.105

5Vài giờ trước

Buy

$0.001773

915.98K

$1624.25

5Vài giờ trước

Buy

$0.001751

60.53K

$105.955

6Vài giờ trước

Sell

$0.001744

1.44M

$2506.29

7Vài giờ trước

Sell

$0.001795

1.69M

$3028.65

7Vài giờ trước

Sell

$0.001795

1.24M

$2234.9

7Vài giờ trước

Buy

$0.001795

1.69M

$3029.12

8Vài giờ trước

Buy

$0.001822

41.96K

$76.447

9Vài giờ trước

Buy

$0.001811

58.29K

$105.598

9Vài giờ trước

Buy

$0.001821

58.34K

$106.263

9Vài giờ trước

Sell

$0.001827

28.47K

$52.027

10Vài giờ trước

Buy

$0.001822

557.40K

$1015.55

11Vài giờ trước

Buy

$0.001798

50.03K

$89.941

11Vài giờ trước

Buy

$0.001816

778.15K

$1413.16

13Vài giờ trước

Sell

$0.001805

2.00M

$3610.04

16Vài giờ trước

Sell

$0.001793

96.01K

$172.154

17Vài giờ trước

Buy

$0.001773

100.25K

$177.778

18Vài giờ trước

Sell

$0.00181

1.00M

$1809.91

19Vài giờ trước

Buy

$0.001849

1784.32

$3.3

19Vài giờ trước

Sell

$0.001835

671.63K

$1232.19

19Vài giờ trước

Sell

$0.001835

1.43M

$2629.8

19Vài giờ trước

Buy

$0.001835

671.73K

$1232.37

19Vài giờ trước

Buy

$0.001849

159.51K

$294.965

19Vài giờ trước

Sell

$0.001851

9311.41

$17.24

19Vài giờ trước

Buy

$0.001858

200.50K

$372.446

21Vài giờ trước

Buy

$0.001891

10.03K

$18.958

21Vài giờ trước

Buy

$0.001892

168.51K

$318.765

21Vài giờ trước

Buy

$0.001886

3.27M

$6176.68

21Vài giờ trước

Sell

$0.001795

159.24K

$285.787

21Vài giờ trước

Sell

$0.001799

94.35K

$169.697

21Vài giờ trước

Buy

$0.001807

33.61K

$60.731

21Vài giờ trước

Buy

$0.001805

2.90M

$5236.07

21Vài giờ trước

Buy

$0.001731

1.06M

$1835.12

22Vài giờ trước

Sell

$0.001637

1.14M

$1873.39

23Vài giờ trước

Sell

$0.001645

2.47M

$4067.98

23Vài giờ trước

Sell

$0.001727

5.21M

$9005.38

27Vài giờ trước

Sell

$0.002043

1.02M

$2080.4

27Vài giờ trước

Sell

$0.002075

814.18K

$1689.29

28Vài giờ trước

Buy

$0.002132

152.14K

$324.318

30Vài giờ trước

Buy

$0.002141

27.15K

$58.129

33Vài giờ trước

Buy

$0.002146

24.39K

$52.324

33Vài giờ trước

Buy

$0.002148

91.53K

$196.603

$502,519

U
Uniswap V2
J

JOE

134,423,337

W

WETH

82

WETH : JOE

1:1645823.8

$695

U
UniV3Pool
J

JOE

192,382

W

WETH

0.1091

WETH : JOE

1:1645823.8

$505

U
UniV3Pool
J

JOE

128,444

B

BITCOIN

3,563

JOE : BITCOIN

1:0.025136

Type

Amount/Token

User

notData notData
No data