BOB

BOB BOB

0x7D81...8729 copy

BOB BOB

$0.{4}2272

+12.80%

 • Giá cao 24h

  $0.{4}2331

 • Giá thấp 24h

  $0.{4}2014

 • KL 24h (BOB)

  9.16B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  203.48K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

39Vài phút trước

Mua

$0.{4}2272

33.73M

$766.214

39Vài phút trước

Mua

$0.{4}2269

155.49M

$3527.52

44Vài phút trước

Mua

$0.{4}2248

2.64M

$59.293

105Vài phút trước

Mua

$0.{4}2253

88.36M

$1990.86

108Vài phút trước

Bán

$0.{4}2242

1.59M

$35.757

113Vài phút trước

Mua

$0.{4}2243

13.10M

$293.909

117Vài phút trước

Mua

$0.{4}2237

123.26M

$2757.62

118Vài phút trước

Bán

$0.{4}2225

113.23M

$2519.38

118Vài phút trước

Bán

$0.{4}2225

614.78M

$13.68K

118Vài phút trước

Mua

$0.{4}2225

113.26M

$2520.12

118Vài phút trước

Mua

$0.{4}2225

59.66M

$1327.45

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2281

185.70M

$4236.64

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2263

66.68M

$1508.64

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2259

700.00M

$15.81K

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2259

269.67M

$6092.17

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2302

116.92M

$2691.26

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2302

131.67M

$3030.68

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2276

112.12M

$2552.37

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2276

500.00M

$11.38K

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2276

112.15M

$2552.92

2Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2276

44.19M

$1005.93

2Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2314

14.21M

$328.857

2Vài giờ trước

Bán

$0.000023

4.26M

$98.044

4Vài giờ trước

Bán

$0.{4}231

101.19M

$2337.67

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2295

109.50M

$2513.08

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2304

15.56M

$358.617

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2309

20.00M

$461.805

7Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2323

3.42M

$79.349

7Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2323

2.14M

$49.721

7Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2331

76.84M

$1791.54

7Vài giờ trước

Mua

$0.{4}233

108.99M

$2539.41

7Vài giờ trước

Mua

$0.{4}232

107.73M

$2498.83

7Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2308

71.88M

$1659.14

7Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2308

179.50M

$4143.51

8Vài giờ trước

Mua

$0.{4}227

4.33M

$98.212

8Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2268

102.93M

$2334.69

8Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2279

78.01M

$1777.59

8Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2284

38.93M

$889.017

8Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2279

1.32M

$30.125

9Vài giờ trước

Mua

$0.000023

90.27M

$2075.91

10Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2276

21.91M

$498.838

10Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2282

715.97K

$16.336

11Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2286

107.17M

$2449.93

11Vài giờ trước

Bán

$0.{4}2307

110.09M

$2540.01

11Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2329

107.54M

$2505.01

12Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2319

140.44M

$3256.35

12Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2313

260.04M

$6015.33

12Vài giờ trước

Mua

$0.{4}229

58.13M

$1331.24

12Vài giờ trước

Mua

$0.{4}2277

80.20M

$1825.81

12Vài giờ trước

Mua

$0.{4}227

72.86M

$1653.79

$2,044,586

U
Uniswap V2
B

BOB

45,115,528,265

W

WETH

332

WETH : BOB

1:135314564.6

$5,400

U
UniV3Pool
B

BOB

130,036,942

W

WETH

0.7969

WETH : BOB

1:135314564.6

$5,346

U
Uniswap V2
B

BOB

91,953,268

B

BOB0.5

676,850

BOB : BOB0.5

1:0.004721