FUF

FUFU Fufu Token

0x7b37...b087 copy

FUFU FUFU

$0.{4}452

-17.48%

 • Giá cao 24h

  $0.{4}5673

 • Giá thấp 24h

  $0.{4}4486

 • KL 24h (FUFU)

  146.60M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  7302.68

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

114Vài phút trước

Mua

$0.{4}452

3.46M

$156.502

115Vài phút trước

Bán

$0.{4}4486

19.60M

$879.218

116Vài phút trước

Bán

$0.{4}4681

16.83M

$787.902

4Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4697

7.49M

$351.946

6Vài giờ trước

Bán

$0.{4}4876

10.43M

$508.518

8Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4987

3.07M

$153.018

8Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4972

3.46M

$171.912

9Vài giờ trước

Bán

$0.{4}4926

19.60M

$965.525

9Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5148

3.95M

$203.416

9Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5099

23.92M

$1219.86

9Vài giờ trước

Bán

$0.{4}5099

23.92M

$1219.86

18Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5673

10.86M

$616.012

26Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5478

30.95M

$1695.09

26Vài giờ trước

Mua

$0.{4}5101

9.84M

$502.007

27Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4989

5.33M

$266.056

27Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4938

4.63M

$228.56

27Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4938

5.59M

$276.174

27Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4807

3.12M

$150.173

29Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4733

1.05M

$49.653

29Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4727

7.65M

$361.449

29Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4656

964.93K

$44.931

29Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4655

24.13M

$1123.2

29Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4408

14.14M

$623.261

29Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4274

4.69M

$200.318

35Vài giờ trước

Bán

$0.{4}4282

7.21M

$308.684

42Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4351

9.84M

$428.282

42Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4277

11.99M

$513.009

43Vài giờ trước

Mua

$0.{4}419

471.36K

$19.749

44Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4191

11.80M

$494.598

44Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4093

7.52M

$307.932

44Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4032

2.57M

$103.695

44Vài giờ trước

Mua

$0.{4}4021

7.68M

$308.738

44Vài giờ trước

Mua

$0.{4}3959

2.84M

$112.487

44Vài giờ trước

Mua

$0.{4}3939

5.87M

$231.228

45Vài giờ trước

Mua

$0.{4}3893

40.97M

$1595

04-17

Mua

$0.{4}3613

12.95M

$467.842

04-17

Mua

$0.{4}3526

2.16M

$76.098

04-17

Mua

$0.{4}3512

3.04M

$106.757

04-17

Mua

$0.{4}3512

2.85M

$99.924

04-17

Mua

$0.{4}3474

4.69M

$162.864

04-16

Mua

$0.{4}3376

12.23M

$412.819

04-16

Mua

$0.{4}3371

7.37M

$248.564

04-16

Mua

$0.{4}332

371.31K

$12.327

04-15

Mua

$0.{4}3389

3.07M

$103.892

04-15

Mua

$0.{4}3389

90.14M

$3055.17

04-15

Bán

$0.{4}3389

2.94M

$99.778

04-14

Mua

$0.{4}278

3.84M

$106.827

04-14

Mua

$0.{4}2718

5.32M

$144.649

04-14

Mua

$0.{4}2911

3.44M

$100.024

04-14

Mua

$0.{4}2915

12.04M

$351.078

$84,540

U
Uniswap V2
F

FUFU

925,600,935

W

WETH

14

WETH : FUFU

1:67702598.3

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu