TAΤ

TATSU Taτsu

0x92F4...124F copy

TATSU TATSU

$34.361

+29.85%

 • Giá cao 24h

  $34.713

 • Giá thấp 24h

  $25.677

 • KL 24h (TATSU)

  6710.13

 • Khối lượng 24h(USDT)

  201.88K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

19Vài phút trước

Bán

$34.361

18.05

$620.225

25Vài phút trước

Mua

$34.41

29.007

$998.114

46Vài phút trước

Mua

$34.232

4.871

$166.738

59Vài phút trước

Bán

$34.252

66.5

$2277.76

63Vài phút trước

Bán

$34.49

22.062

$760.912

117Vài phút trước

Mua

$34.713

2.216

$76.926

119Vài phút trước

Mua

$34.671

48.887

$1694.93

2Vài giờ trước

Bán

$34.48

11.677

$402.612

2Vài giờ trước

Mua

$34.5

3.116

$107.494

2Vài giờ trước

Mua

$34.542

43.852

$1514.73

2Vài giờ trước

Bán

$34.318

1.576

$54.1

3Vài giờ trước

Bán

$34.189

34.674

$1185.47

3Vài giờ trước

Mua

$34.034

28.245

$961.279

3Vài giờ trước

Mua

$34.484

3.218

$110.976

3Vài giờ trước

Bán

$34.348

18.903

$649.287

4Vài giờ trước

Mua

$34.52

7.141

$246.507

4Vài giờ trước

Mua

$34.507

7.147

$246.604

4Vài giờ trước

Mua

$34.231

27.725

$949.041

4Vài giờ trước

Bán

$34.231

1.764

$60.387

5Vài giờ trước

Mua

$33.985

31.905

$1084.29

5Vài giờ trước

Mua

$33.928

14.638

$496.633

5Vài giờ trước

Mua

$33.734

37.177

$1254.11

5Vài giờ trước

Mua

$33.58

16.364

$549.513

5Vài giờ trước

Bán

$33.466

9.903

$331.431

5Vài giờ trước

Mua

$33.512

10.863

$364.053

5Vài giờ trước

Bán

$33.441

9.5

$317.687

5Vài giờ trước

Mua

$33.491

11.53

$386.151

5Vài giờ trước

Mua

$33.384

95.829

$3199.2

5Vài giờ trước

Mua

$33.048

138.281

$4569.98

6Vài giờ trước

Mua

$32.588

14.832

$483.348

6Vài giờ trước

Mua

$32.661

91.809

$2998.6

6Vài giờ trước

Mua

$32.179

10.807

$347.764

6Vài giờ trước

Mua

$32.051

2.82

$90.398

6Vài giờ trước

Bán

$32.017

160.321

$5133.03

6Vài giờ trước

Mua

$32.552

12.955

$421.72

7Vài giờ trước

Mua

$32.798

91.129

$2988.84

7Vài giờ trước

Mua

$32.502

16.958

$551.157

7Vài giờ trước

Mua

$32.404

10.732

$347.753

7Vài giờ trước

Mua

$32.394

61.381

$1988.39

7Vài giờ trước

Mua

$32.281

8.414

$271.608

7Vài giờ trước

Mua

$32.283

38.106

$1230.19

8Vài giờ trước

Bán

$31.966

76

$2429.45

8Vài giờ trước

Mua

$32.215

94.531

$3045.32

8Vài giờ trước

Bán

$32.075

38

$1218.86

8Vài giờ trước

Bán

$32.006

2.854

$91.348

8Vài giờ trước

Mua

$32.054

10.411

$333.721

8Vài giờ trước

Mua

$32

9.474

$303.176

9Vài giờ trước

Bán

$31.813

1.119

$35.586

9Vài giờ trước

Bán

$31.833

100

$3183.28

10Vài giờ trước

Mua

$32.495

15.314

$497.607

$1,289,380

U
Uniswap V2
T

TATSU

18,792

W

WETH

210

WETH : TATSU

1:89.303

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu