SHI

SHIB SHIBA INU

0x95ad...c4ce copy

SHIB SHIB

$0.{4}2198

+0.80%

 • 24h High

  $0.{4}2287

 • 24h Low

  $0.{4}2109

 • 24h Vol (SHIB)

  64.66B

 • 24h vol(USDT)

  1.41M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

18Vài phút trước

Buy

$0.{4}2223

218.57M

$4857.88

23Vài phút trước

Buy

$0.{4}2198

1.55M

$33.975

42Vài phút trước

Sell

$0.{4}2188

4.00M

$87.504

52Vài phút trước

Sell

$0.{4}219

173.00M

$3788.97

65Vài phút trước

Buy

$0.{4}2203

55.86M

$1230.69

83Vài phút trước

Sell

$0.{4}219

151.23M

$3312.44

86Vài phút trước

Sell

$0.{4}2196

26.87M

$590.031

101Vài phút trước

Sell

$0.{4}2198

45.09M

$990.857

108Vài phút trước

Sell

$0.{4}2199

184.32M

$4052.43

119Vài phút trước

Sell

$0.{4}2205

75.37M

$1661.82

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2207

165.66M

$3655.7

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2202

7.74M

$170.562

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2215

39.63M

$877.698

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2204

231.58M

$5103.86

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2199

270.80M

$5954.04

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2186

231.88M

$5068.84

3Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2175

58.24M

$1267.01

3Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2175

78.29M

$1703.05

3Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2175

46.79M

$1017.5

3Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2177

3.24M

$70.636

3Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2175

75.00M

$1631.05

3Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2179

191.84M

$4181.03

3Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2181

45.69M

$996.564

3Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2175

111.22M

$2418.94

4Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2109

22.51M

$474.833

4Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2119

43.74M

$926.788

4Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2119

358.86M

$7604.45

4Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2113

490.09M

$10.36K

4Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2113

932.40M

$19.70K

4Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2113

490.11M

$10.36K

4Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2113

191.04M

$4036.75

4Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2143

22.85M

$489.802

4Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2145

10.18M

$218.309

5Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2219

40.50M

$898.409

5Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2218

148.57M

$3295.22

5Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2225

229.22M

$5101.2

6Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2245

200.70M

$4506.24

6Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2249

156.04M

$3509.64

6Vài giờ trước

Sell

$0.{4}226

72.39M

$1636.32

6Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2252

95.56M

$2151.83

6Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2254

96.78M

$2181.68

6Vài giờ trước

Buy

$0.{4}226

69.33M

$1566.71

6Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2258

206.92M

$4672.9

6Vài giờ trước

Sell

$0.{4}226

160.81M

$3633.89

7Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2273

130.35M

$2963.16

7Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2281

21.50M

$490.307

7Vài giờ trước

Sell

$0.{4}228

33.94M

$773.889

8Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2274

12.97M

$294.875

8Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2277

7.11M

$161.864

8Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2276

159.42M

$3628.26

$8,577,160

S
Shiba
S

SHIB

191,839,621,953

W

WETH

1,405

WETH : SHIB

1:141015357.7

$2,145,251

S
Shiba
S

SHIB

48,326,206,309

B

BONE

1,710,849

SHIB : BONE

1:0.00003474

$2,095,652

U
UniV3Pool
S

SHIB

57,616,407,751

W

WETH

267

WETH : SHIB

1:141015357.7

Type

Amount/Token

User