PAN

PANDORA Pandora

0x9E9F...0413 copy

PANDORA PANDORA

$6217.15

+5.78%

 • Giá cao 24h

  $6391.54

 • Giá thấp 24h

  $5789.6

 • KL 24h (PANDORA)

  134.384

 • Khối lượng 24h(USDT)

  824.94K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

3Vài phút trước

Bán

$6217.15

0.938777

$5836.51

15Vài phút trước

Bán

$6208.91

0.34

$2111.03

40Vài phút trước

Mua

$6212.64

0.021736

$135.038

43Vài phút trước

Bán

$6218.35

10

$62.18K

44Vài phút trước

Mua

$6293.8

0.044172

$278.01

50Vài phút trước

Bán

$6289.91

0.368742

$2319.35

51Vài phút trước

Bán

$6292.72

0.603395

$3797

60Vài phút trước

Mua

$6316.45

0.104099

$657.534

73Vài phút trước

Mua

$6302.78

0.048355

$304.771

88Vài phút trước

Mua

$6295.52

0.090225

$568.013

89Vài phút trước

Mua

$6294.52

0.46115

$2902.72

91Vài phút trước

Mua

$6284.98

0.546882

$3437.14

102Vài phút trước

Mua

$6262.14

0.55809

$3494.83

106Vài phút trước

Mua

$6251.96

0.20029

$1252.21

108Vài phút trước

Mua

$6255.9

0.163079

$1020.21

119Vài phút trước

Bán

$6249.24

8.871

$55.44K

2Vài giờ trước

Bán

$6314.22

0.308214

$1946.13

2Vài giờ trước

Bán

$6327.88

1.964

$12.43K

2Vài giờ trước

Bán

$6344.55

1.73

$10.98K

2Vài giờ trước

Mua

$6357.73

1.926

$12.24K

2Vài giờ trước

Bán

$6366.92

0.064082

$408.007

2Vài giờ trước

Bán

$6374.87

0.207354

$1321.86

3Vài giờ trước

Bán

$6384.62

0.013031

$83.198

3Vài giờ trước

Bán

$6391.54

0.08491

$542.704

3Vài giờ trước

Mua

$6379.35

0.004569

$29.15

3Vài giờ trước

Mua

$6375.07

0.057125

$364.177

3Vài giờ trước

Bán

$6355.45

3.028

$19.25K

3Vài giờ trước

Bán

$6372.62

2

$12.75K

4Vài giờ trước

Mua

$6343.39

0.030876

$195.857

4Vài giờ trước

Bán

$6349.49

0.005121

$32.519

4Vài giờ trước

Bán

$6350.5

2.011

$12.77K

4Vài giờ trước

Bán

$6366.58

0.049805

$317.086

4Vài giờ trước

Mua

$6366.91

0.987987

$6290.43

5Vài giờ trước

Mua

$6348.36

0.103906

$659.63

5Vài giờ trước

Bán

$6348.36

0.103906

$659.63

5Vài giờ trước

Mua

$6349.22

1.36

$8637.11

5Vài giờ trước

Mua

$6349.22

4.917

$31.22K

5Vài giờ trước

Mua

$6311.88

0.320789

$2024.78

5Vài giờ trước

Mua

$6308.37

0.02838

$179.031

5Vài giờ trước

Mua

$6309.69

0.207354

$1308.34

6Vài giờ trước

Mua

$6306.88

1.73

$10.91K

6Vài giờ trước

Bán

$6295.01

1.479

$9313.05

6Vài giờ trước

Mua

$6319.44

0.008397

$53.063

6Vài giờ trước

Mua

$6318.02

1.483

$9370.51

6Vài giờ trước

Mua

$6306.5

3.72

$23.46K

6Vài giờ trước

Mua

$6290.07

0.820626

$5161.79

6Vài giờ trước

Mua

$6281.79

4.309

$27.07K

7Vài giờ trước

Mua

$6226.03

0.035702

$222.284

8Vài giờ trước

Mua

$6243.66

0.009918

$61.922

8Vài giờ trước

Mua

$6241.47

0.982441

$6131.87

$18,002,809

U
UniV3Pool
P

PANDORA

1,713

W

WETH

2,309

WETH : PANDORA

1:0.512201

$239,875

U
UniV3Pool
P

PANDORA

19

R

RNG

19,195,761

PANDORA : RNG

1:976603.5

$70,645

U
UniV3Pool
P

PANDORA

5

U

USDT

37,775

USDT : PANDORA

1:0.0001608

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng