MAK

MKR MakerDAO

0x9f8f...79a2 copy

MKR MKR

$2222.76

-3.83%

 • Giá cao 24h

  $2311.32

 • Giá thấp 24h

  $2142.98

 • KL 24h (MKR)

  5583.75

 • Khối lượng 24h(USDT)

  12.29M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Bán

$2222.76

6.024

$13.39K

4Vài phút trước

Bán

$2224.16

10.247

$22.79K

5Vài phút trước

Bán

$2223.27

6.367

$14.16K

5Vài phút trước

Bán

$2225.55

2.821

$6278.98

7Vài phút trước

Bán

$2224.48

16.02

$35.64K

16Vài phút trước

Bán

$2226.33

0.801373

$1784.12

21Vài phút trước

Bán

$2225.93

17.65

$39.29K

21Vài phút trước

Bán

$2225.93

19.6

$43.63K

22Vài phút trước

Bán

$2226.33

6.784

$15.10K

23Vài phút trước

Bán

$2227.38

8.589

$19.13K

24Vài phút trước

Bán

$2228.35

2.886

$6430.68

36Vài phút trước

Mua

$2228.72

2.937

$6546.61

38Vài phút trước

Mua

$2228.34

3.568

$7949.69

38Vài phút trước

Mua

$2230.63

7.485

$16.70K

38Vài phút trước

Mua

$2227.84

2.939

$6546.61

40Vài phút trước

Mua

$2229.05

6.462

$14.41K

41Vài phút trước

Mua

$2228.04

4.663

$10.39K

43Vài phút trước

Mua

$2228.52

8.987

$20.03K

43Vài phút trước

Mua

$2228.52

12.075

$26.91K

45Vài phút trước

Mua

$2229.76

10.765

$24.00K

46Vài phút trước

Mua

$2225.81

6.216

$13.84K

46Vài phút trước

Mua

$2230.15

17.464

$38.95K

47Vài phút trước

Mua

$2224.72

3.433

$7637.05

49Vài phút trước

Mua

$2224.5

10.704

$23.81K

51Vài phút trước

Mua

$2222.8

13.063

$29.04K

54Vài phút trước

Mua

$2221.27

5.439

$12.08K

57Vài phút trước

Mua

$2220.29

7.652

$16.99K

76Vài phút trước

Mua

$2219.25

16.335

$36.25K

76Vài phút trước

Mua

$2219.25

13.273

$29.46K

76Vài phút trước

Mua

$2215.24

4.391

$9726.91

77Vài phút trước

Bán

$2225.25

6.72

$14.95K

79Vài phút trước

Mua

$2214.65

10.775

$23.86K

80Vài phút trước

Bán

$2211.32

0.839601

$1856.63

81Vài phút trước

Mua

$2213.2

13.913

$30.79K

86Vài phút trước

Mua

$2211.32

13.9

$30.74K

90Vài phút trước

Mua

$2209.45

3.033

$6701.82

91Vài phút trước

Mua

$2211.38

8.005

$17.70K

91Vài phút trước

Mua

$2212.29

6.35

$14.05K

93Vài phút trước

Mua

$2209.04

7.696

$17.00K

94Vài phút trước

Mua

$2208.01

5.153

$11.38K

95Vài phút trước

Mua

$2207.31

10.366

$22.88K

95Vài phút trước

Mua

$2205.92

2.755

$6078.34

96Vài phút trước

Mua

$2205.55

12.612

$27.82K

99Vài phút trước

Mua

$2203.86

14.839

$32.70K

99Vài phút trước

Mua

$2201.87

6.336

$13.95K

105Vài phút trước

Bán

$2213.23

7.145

$15.81K

105Vài phút trước

Mua

$2213.23

7.797

$17.26K

105Vài phút trước

Bán

$2215.06

5.885

$13.03K

105Vài phút trước

Mua

$2215.06

5.885

$13.03K

105Vài phút trước

Bán

$2213.86

7.746

$17.15K

$145,763,607

U
Uniswap V2
M

MKR

32,779

D

DAI

72,868,755

MKR : DAI

1:2221.66

$33,117,036

U
UniV3Pool
M

MKR

13,369

W

WETH

977

WETH : MKR

1:1.566

$25,572,888

U
UniV3Pool
M

MKR

10,912

W

WETH

379

WETH : MKR

1:1.566

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng