BOB

BOBO BOBO

0xB90B...5295 copy

BOBO BOBO

$0.{5}2173

+6.83%

 • 24h High

  $0.{5}227

 • 24h Low

  $0.{5}1845

 • 24h Vol (BOBO)

  1117.58B

 • 24h vol(USDT)

  2.34M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Buy

$0.{5}2173

87.09M

$189.264

6Vài phút trước

Sell

$0.{5}2173

109.84M

$238.676

6Vài phút trước

Buy

$0.{5}2173

25.51M

$55.445

8Vài phút trước

Buy

$0.{5}2173

291.39M

$633.268

8Vài phút trước

Sell

$0.{5}2173

959.28M

$2084.36

9Vài phút trước

Buy

$0.{5}2177

371.14M

$808.024

9Vài phút trước

Sell

$0.{5}2175

1.20B

$2610.53

13Vài phút trước

Sell

$0.{5}218

68.46M

$149.258

14Vài phút trước

Buy

$0.{5}2181

135.66M

$295.817

15Vài phút trước

Buy

$0.{5}218

27.01M

$58.886

16Vài phút trước

Buy

$0.{5}2181

27.18M

$59.299

16Vài phút trước

Buy

$0.{5}2186

66.67M

$145.733

17Vài phút trước

Sell

$0.{5}2181

1.00B

$2181.48

17Vài phút trước

Buy

$0.{5}2186

11.28M

$24.667

20Vài phút trước

Buy

$0.{5}2187

164.18M

$358.997

20Vài phút trước

Sell

$0.{5}2186

21.41M

$46.799

21Vài phút trước

Buy

$0.{5}2186

33.87M

$74.043

22Vài phút trước

Sell

$0.{5}2187

200.00M

$437.304

22Vài phút trước

Sell

$0.{5}2187

730.35M

$1597.56

22Vài phút trước

Buy

$0.{5}2191

22.76M

$49.872

23Vài phút trước

Buy

$0.{5}2191

273.25M

$598.598

24Vài phút trước

Sell

$0.{5}2189

1.50B

$3279.99

26Vài phút trước

Sell

$0.{5}2193

51.41M

$112.744

33Vài phút trước

Sell

$0.{5}2194

730.87M

$1603.62

33Vài phút trước

Buy

$0.{5}2194

52.12M

$114.361

33Vài phút trước

Buy

$0.{5}2197

721.30M

$1584.83

36Vài phút trước

Sell

$0.{5}2195

275.09M

$603.729

39Vài phút trước

Buy

$0.{5}2197

462.83M

$1016.93

40Vài phút trước

Sell

$0.{5}2195

295.19M

$647.984

41Vài phút trước

Buy

$0.{5}2197

57.82M

$127.022

41Vài phút trước

Buy

$0.{5}2197

672.13M

$1476.62

42Vài phút trước

Buy

$0.{5}2193

449.72K

$0.986298

42Vài phút trước

Buy

$0.{5}2193

21.68M

$47.549

42Vài phút trước

Sell

$0.{5}2193

60.00M

$131.589

46Vài phút trước

Sell

$0.{5}2192

815.27M

$1787.19

53Vài phút trước

Buy

$0.{5}2202

452.35M

$996.258

54Vài phút trước

Buy

$0.{5}22

91.26M

$200.8

55Vài phút trước

Buy

$0.{5}22

40.81M

$89.771

55Vài phút trước

Sell

$0.{5}2198

2.41B

$5301.3

56Vài phút trước

Buy

$0.{5}2209

197.12M

$435.471

56Vài phút trước

Buy

$0.{5}2207

129.45M

$285.654

57Vài phút trước

Buy

$0.{5}2206

477.18M

$1052.68

60Vài phút trước

Sell

$0.{5}2204

685.36M

$1510.38

61Vài phút trước

Sell

$0.{5}2207

679.61M

$1499.88

67Vài phút trước

Buy

$0.{5}2208

47.64M

$105.21

68Vài phút trước

Buy

$0.{5}2208

8.43M

$18.604

69Vài phút trước

Buy

$0.{5}2207

326.22M

$720.003

72Vài phút trước

Sell

$0.{5}2205

388.37M

$856.291

72Vài phút trước

Buy

$0.{5}2205

1.31B

$2881.04

73Vài phút trước

Buy

$0.{5}2201

115.61M

$254.479

$4,240,525

U
Uniswap V2
B

BOBO

975,590,824,171

W

WETH

668

WETH : BOBO

1:1460894873.4

$25,238

U
UniV3Pool
B

BOBO

4,969,627,976

W

WETH

5

WETH : BOBO

1:1460894873.4

$7,371

U
Uniswap V2
B

BOBO

1,704,642,491

M

MOG

5,918,933,374

BOBO : MOG

1:3.508

Type

Amount/Token

User