THE

DOG The Doge NFT

0xBAac...8899 copy

DOG DOG

$0.014211

+8.09%

 • 24h High

  $0.014458

 • 24h Low

  $0.012535

 • 24h Vol (DOG)

  206.86M

 • 24h vol(USDT)

  2.78M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

11Vài phút trước

Sell

$0.014211

3.88M

$55.08K

11Vài phút trước

Buy

$0.014296

3307.67

$47.286

26Vài phút trước

Buy

$0.014321

7717.96

$110.53

34Vài phút trước

Buy

$0.014328

24.06K

$344.663

44Vài phút trước

Sell

$0.014357

6772.63

$97.233

54Vài phút trước

Sell

$0.014336

68.83K

$986.706

57Vài phút trước

Buy

$0.01434

18.08K

$259.29

66Vài phút trước

Sell

$0.014401

175.12K

$2521.77

71Vài phút trước

Buy

$0.014428

35.27K

$508.92

87Vài phút trước

Buy

$0.01439

6943.73

$99.917

98Vài phút trước

Sell

$0.014325

1741.82

$24.952

104Vài phút trước

Sell

$0.014335

2427.03

$34.791

108Vài phút trước

Sell

$0.014382

15.60K

$224.29

109Vài phút trước

Buy

$0.014405

88.19K

$1270.32

2Vài giờ trước

Buy

$0.01423

220.481

$3.137

2Vài giờ trước

Buy

$0.01423

1984.34

$28.237

2Vài giờ trước

Buy

$0.014246

4698.57

$66.938

2Vài giờ trước

Sell

$0.014246

49.89K

$710.714

2Vài giờ trước

Sell

$0.014247

2.15M

$30.68K

2Vài giờ trước

Buy

$0.014296

1130.69

$16.164

3Vài giờ trước

Sell

$0.014277

38.75K

$553.191

3Vài giờ trước

Sell

$0.014207

1.14M

$16.20K

3Vài giờ trước

Sell

$0.014249

32.95K

$469.576

3Vài giờ trước

Buy

$0.014288

8992.56

$128.482

4Vài giờ trước

Sell

$0.014298

748.13K

$10.70K

4Vài giờ trước

Buy

$0.014298

34.62K

$495.038

4Vài giờ trước

Buy

$0.014314

657.61K

$9413.1

4Vài giờ trước

Sell

$0.014309

621.53K

$8893.51

4Vài giờ trước

Buy

$0.014323

39.96K

$572.306

4Vài giờ trước

Buy

$0.014301

73.47K

$1050.7

4Vài giờ trước

Sell

$0.014341

238.61K

$3421.92

4Vài giờ trước

Sell

$0.014346

238.61K

$3423.18

4Vài giờ trước

Buy

$0.014362

28.47K

$408.854

5Vài giờ trước

Buy

$0.014375

893.92K

$12.85K

5Vài giờ trước

Buy

$0.014309

21.65K

$309.73

5Vài giờ trước

Buy

$0.014288

59.27K

$846.773

5Vài giờ trước

Sell

$0.014301

175.51K

$2510.08

5Vài giờ trước

Sell

$0.014306

892.90K

$12.77K

5Vài giờ trước

Buy

$0.014334

76.25K

$1093

5Vài giờ trước

Buy

$0.014332

37.79K

$541.552

5Vài giờ trước

Buy

$0.014336

77.40K

$1109.59

5Vài giờ trước

Buy

$0.014335

19.50K

$279.545

5Vài giờ trước

Sell

$0.014341

60.50K

$867.697

5Vài giờ trước

Sell

$0.014348

63.00K

$903.942

6Vài giờ trước

Buy

$0.014365

1002.5

$14.401

6Vài giờ trước

Sell

$0.014355

860.00K

$12.35K

7Vài giờ trước

Buy

$0.01437

54.68K

$785.722

7Vài giờ trước

Buy

$0.014391

3280.79

$47.214

7Vài giờ trước

Sell

$0.01438

36.95K

$531.315

7Vài giờ trước

Buy

$0.014375

5030.29

$72.311

$42,128,421

U
UniV3Pool
D

DOG

2,622,779,948

W

WETH

1,534

WETH : DOG

1:222634.8

$10,371,832

U
Uniswap V2
D

DOG

365,063,110

W

WSTETH

1,410

DOG : WSTETH

1:0.000003866

$2,157,210

S
SushiSwap
D

DOG

75,850,100

W

WETH

341

WETH : DOG

1:222634.8

Type

Amount/Token

User