HOK

HOKK Hokkaidu Inu

0xC40A...6c4E copy

HOKK HOKK

$0.{10}32

+11.72%

 • Giá cao 24h

  $0.{10}32

 • Giá thấp 24h

  $0.{10}26

 • KL 24h (HOKK)

  722745.35B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  21.66K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

46Vài phút trước

Mua

$0.{10}32

34471.95B

$1100.15

3Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

3924.28B

$123.139

3Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

5173.65B

$162.248

3Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

4926.15B

$154.938

4Vài giờ trước

Mua

$0.{10}31

8.97B

$0.281649

4Vài giờ trước

Mua

$0.{10}31

1595.36B

$50.177

6Vài giờ trước

Mua

$0.{10}32

299.24B

$9.435

8Vài giờ trước

Mua

$0.{10}32

8216.30B

$259.384

8Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

551.01B

$17.338

8Vài giờ trước

Mua

$0.{10}31

15223.47B

$478.41

8Vài giờ trước

Mua

$0.{10}31

406513.91B

$12.78K

8Vài giờ trước

Bán

$0.{10}31

15060.98B

$473.304

9Vài giờ trước

Bán

$0.{10}27

1419.02B

$38.424

10Vài giờ trước

Bán

$0.{10}27

644.59M

$0.017406

10Vài giờ trước

Bán

$0.{10}27

15374.57B

$415.531

11Vài giờ trước

Bán

$0.{10}27

2720.96B

$74.285

12Vài giờ trước

Bán

$0.{10}27

1588.49B

$42.645

13Vài giờ trước

Bán

$0.{10}27

9812.61B

$264.608

15Vài giờ trước

Mua

$0.{10}27

1031.87B

$27.471

19Vài giờ trước

Bán

$0.{10}26

4906.27B

$129.389

19Vài giờ trước

Bán

$0.{10}26

175152.97B

$4640.87

19Vài giờ trước

Bán

$0.{10}28

12355.15B

$348.537

21Vài giờ trước

Bán

$0.{10}29

2417.53B

$68.909

23Vài giờ trước

Bán

$0.{10}29

38506.17B

$1100.01

27Vài giờ trước

Bán

$0.{10}29

22659.98B

$653.377

28Vài giờ trước

Bán

$0.{10}29

51752.61B

$1491.02

29Vài giờ trước

Mua

$0.{10}3

2774.18B

$82.332

29Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

24637.47B

$729.845

30Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

13263.64B

$395.424

30Vài giờ trước

Mua

$0.{10}3

147495.26B

$4419.2

30Vài giờ trước

Mua

$0.{10}3

136033.78B

$4075.79

30Vài giờ trước

Bán

$0.{10}3

141953.49B

$4253.16

30Vài giờ trước

Mua

$0.{10}28

108885.86B

$3097.65

30Vài giờ trước

Bán

$0.{10}28

117.71B

$3.349

30Vài giờ trước

Mua

$0.{10}27

153926.10B

$4207.14

30Vài giờ trước

Mua

$0.{10}27

131521.10B

$3594.76

30Vài giờ trước

Bán

$0.{10}27

148153.72B

$4049.37

31Vài giờ trước

Mua

$0.{10}26

15119.56B

$400.27

31Vài giờ trước

Mua

$0.{10}26

4690.07B

$123.514

33Vài giờ trước

Bán

$0.{10}26

2161.65B

$56.902

33Vài giờ trước

Bán

$0.{10}26

5890.17B

$155.116

36Vài giờ trước

Bán

$0.{10}26

4194.43B

$109.986

40Vài giờ trước

Mua

$0.{10}26

10712.55B

$282.113

40Vài giờ trước

Mua

$0.{10}26

2346.67B

$62.068

43Vài giờ trước

Mua

$0.{10}26

3773.96B

$99.238

46Vài giờ trước

Mua

$0.{10}26

16042.89B

$424.379

04-19

Bán

$0.{10}25

278.80B

$7.032

04-19

Bán

$0.{10}24

11059.87B

$270.761

04-19

Bán

$0.{10}26

7364.25B

$190.199

04-19

Mua

$0.{10}26

35444.69B

$922.859

$339,724

U
Uniswap V2
H

HOKK

5,310,481,626,160,632

W

WETH

54

WETH : HOKK

1:99682233158047.6

$503

S
Shiba
H

HOKK

7,439,652,363,481

S

SHIB

9,630,153

HOKK : SHIB

1:0.000001158

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu