AMP

AMPL ampleforth

0xD46b...A161 copy

AMPL AMPL

$1.001

-8.18%

 • 24h High

  $1.095

 • 24h Low

  $0.988309

 • 24h Vol (AMPL)

  2.40M

 • 24h vol(USDT)

  2.47M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

6Vài phút trước

Sell

$1.001

4639.85

$4643.36

26Vài phút trước

Buy

$1.001

345.976

$346.487

42Vài phút trước

Buy

$0.997545

6620.52

$6604.26

42Vài phút trước

Buy

$0.997545

5243.28

$5230.41

43Vài phút trước

Buy

$0.993411

2532.28

$2515.6

44Vài phút trước

Buy

$0.992721

2053.59

$2038.64

44Vài phút trước

Buy

$0.992015

5371.38

$5328.49

44Vài phút trước

Buy

$0.990504

5934.05

$5877.69

45Vài phút trước

Buy

$0.988309

1042.31

$1030.13

45Vài phút trước

Sell

$0.988309

80.47K

$79.53K

50Vài phút trước

Sell

$1.016

5972.88

$6070.71

62Vài phút trước

Sell

$1.01

5958.23

$6018.94

64Vài phút trước

Sell

$1.012

1000

$1011.94

67Vài phút trước

Buy

$1.01

33.63K

$33.96K

68Vài phút trước

Sell

$0.99663

749

$746.476

68Vài phút trước

Buy

$0.996834

3960.47

$3947.93

68Vài phút trước

Buy

$0.996834

343.312

$342.225

69Vài phút trước

Buy

$0.995166

342.078

$340.425

69Vài phút trước

Buy

$0.995166

1231.46

$1225.51

69Vài phút trước

Buy

$0.995166

2370.84

$2359.38

69Vài phút trước

Buy

$0.995166

1956.05

$1946.6

69Vài phút trước

Buy

$0.995166

2745.63

$2732.35

69Vài phút trước

Buy

$0.995166

2185.63

$2175.07

69Vài phút trước

Sell

$0.995166

57.00K

$56.72K

97Vài phút trước

Sell

$1.02

3294.24

$3358.53

98Vài phút trước

Sell

$1.017

5943.76

$6047.49

119Vài phút trước

Sell

$1.012

2252.35

$2278.61

2Vài giờ trước

Buy

$1.01

1303.75

$1317.32

3Vài giờ trước

Buy

$1.018

867.344

$882.53

3Vài giờ trước

Sell

$1.016

3256.79

$3307.68

3Vài giờ trước

Sell

$1.015

132.839

$134.838

3Vài giờ trước

Sell

$1.018

5986.31

$6095.69

3Vài giờ trước

Buy

$1.021

10.03K

$10.24K

4Vài giờ trước

Sell

$1.016

2127.53

$2161.28

4Vài giờ trước

Buy

$1.02

779.326

$794.798

4Vài giờ trước

Buy

$1.021

973.586

$994.431

4Vài giờ trước

Sell

$1.021

23.80K

$24.31K

4Vài giờ trước

Sell

$1.029

2692.67

$2770.95

5Vài giờ trước

Buy

$1.028

2007.17

$2062.76

5Vài giờ trước

Buy

$1.027

7811.59

$8024.3

5Vài giờ trước

Sell

$1.023

8600

$8798.09

5Vài giờ trước

Sell

$1.026

16.59K

$17.03K

5Vài giờ trước

Sell

$1.03

1569.01

$1616.72

5Vài giờ trước

Sell

$1.031

1292.91

$1332.39

5Vài giờ trước

Buy

$1.031

16.52K

$17.02K

5Vài giờ trước

Buy

$1.024

13.96K

$14.30K

5Vài giờ trước

Sell

$1.019

2057.9

$2096.48

5Vài giờ trước

Buy

$1.019

6816.36

$6944.17

5Vài giờ trước

Buy

$1.017

16.75K

$17.03K

5Vài giờ trước

Buy

$1.01

1568.29

$1584.39