ZKM

ZKML zKML

0xE923...7C2D copy

ZKML ZKML

$0.193464

-4.46%

 • Giá cao 24h

  $0.251027

 • Giá thấp 24h

  $0.184495

 • KL 24h (ZKML)

  2.79M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  600.10K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài phút trước

Mua

$0.193464

2483.25

$480.418

10Vài phút trước

Mua

$0.192957

1913.3

$369.183

12Vài phút trước

Bán

$0.192721

1900

$366.169

13Vài phút trước

Mua

$0.192999

15.12K

$2918.78

16Vài phút trước

Bán

$0.190914

624.772

$119.278

20Vài phút trước

Mua

$0.190756

2265.84

$432.223

23Vài phút trước

Mua

$0.189985

2640.89

$501.731

24Vài phút trước

Mua

$0.189478

2426.51

$459.769

25Vài phút trước

Mua

$0.189144

4736.95

$895.966

25Vài phút trước

Bán

$0.189144

10.16K

$1921.02

28Vài phút trước

Bán

$0.189763

4013.02

$761.525

29Vài phút trước

Mua

$0.190255

48.24

$9.178

30Vài phút trước

Mua

$0.190246

3246.88

$617.706

34Vài phút trước

Bán

$0.189882

20.74K

$3938.24

37Vài phút trước

Mua

$0.192895

7960.91

$1535.62

39Vài phút trước

Mua

$0.191722

3517.67

$674.416

43Vài phút trước

Mua

$0.191152

640.557

$122.444

52Vài phút trước

Mua

$0.190445

2075.13

$395.197

56Vài phút trước

Bán

$0.190264

3280.91

$624.238

64Vài phút trước

Bán

$0.191045

7175.62

$1370.87

80Vài phút trước

Bán

$0.191412

1326.56

$253.919

80Vài phút trước

Mua

$0.191618

112.228

$21.505

89Vài phút trước

Bán

$0.191123

474.723

$90.73

98Vài phút trước

Mua

$0.191036

7333.63

$1400.99

101Vài phút trước

Mua

$0.189933

1591.53

$302.283

107Vài phút trước

Mua

$0.189388

6910.29

$1308.73

108Vài phút trước

Mua

$0.188434

643.602

$121.277

2Vài giờ trước

Bán

$0.187847

728.909

$136.924

2Vài giờ trước

Mua

$0.186981

8510.1

$1591.22

2Vài giờ trước

Mua

$0.186534

554.787

$103.487

2Vài giờ trước

Mua

$0.186343

2373.32

$442.25

2Vài giờ trước

Bán

$0.186441

1822.87

$339.857

2Vài giờ trước

Mua

$0.18675

941.087

$175.748

3Vài giờ trước

Mua

$0.189252

13.03K

$2466.01

3Vài giờ trước

Bán

$0.187178

950

$177.819

3Vài giờ trước

Mua

$0.18735

585.482

$109.69

3Vài giờ trước

Mua

$0.186973

4930.27

$921.827

3Vài giờ trước

Mua

$0.186973

10.52K

$1966.26

3Vài giờ trước

Bán

$0.184495

46.62K

$8601.37

3Vài giờ trước

Mua

$0.190762

1312.07

$250.293

3Vài giờ trước

Bán

$0.191344

20.46K

$3915.55

3Vài giờ trước

Mua

$0.191344

3923.92

$750.819

3Vài giờ trước

Bán

$0.193894

1064.94

$206.484

3Vài giờ trước

Bán

$0.194387

2375

$461.67

3Vài giờ trước

Bán

$0.194899

713.091

$138.981

3Vài giờ trước

Mua

$0.195374

3178.63

$621.023

3Vài giờ trước

Bán

$0.195374

10.86K

$2120.83

3Vài giờ trước

Bán

$0.19646

30.07K

$5907.53

4Vài giờ trước

Mua

$0.199558

2009.58

$401.028

4Vài giờ trước

Mua

$0.199512

1010.87

$201.68

$1,048,454

U
Uniswap V2
Z

ZKML

2,708,947

W

WETH

170

WETH : ZKML

1:15960.3

$60,775

U
UniV3Pool
Z

ZKML

312,855

W

WETH

0.0807

WETH : ZKML

1:15960.3

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng