KIS

KISHU Kishu Inu

0xa2b4...817d copy

KISHU KISHU

$0.{9}437

-0.40%

 • 24h High

  $0.{9}455

 • 24h Low

  $0.{9}433

 • 24h Vol (KISHU)

  19613.24B

 • 24h vol(USDT)

  8739.77

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

87Vài phút trước

Sell

$0.{9}437

1505.56B

$658.541

2Vài giờ trước

Sell

$0.{9}436

104.27B

$45.46

3Vài giờ trước

Sell

$0.{9}443

834.00B

$369.055

4Vài giờ trước

Sell

$0.{9}446

9922.96B

$4426.17

4Vài giờ trước

Sell

$0.{9}453

399.48B

$180.791

4Vài giờ trước

Sell

$0.{9}452

852.90B

$385.912

6Vài giờ trước

Sell

$0.{9}455

385.89B

$175.493

8Vài giờ trước

Sell

$0.{9}454

1190.92B

$540.399

9Vài giờ trước

Sell

$0.{9}447

1426.43B

$638.062

10Vài giờ trước

Sell

$0.{9}446

424.06B

$189.111

10Vài giờ trước

Sell

$0.{9}445

796.01B

$353.858

10Vài giờ trước

Sell

$0.{9}442

476.45B

$210.499

17Vài giờ trước

Sell

$0.{9}444

491.46B

$218.444

20Vài giờ trước

Sell

$0.{9}435

147.83B

$64.277

22Vài giờ trước

Sell

$0.{9}433

344.84B

$149.273

23Vài giờ trước

Sell

$0.{9}433

251.34B

$108.926

23Vài giờ trước

Sell

$0.{9}433

58.83B

$25.497

25Vài giờ trước

Sell

$0.{9}439

1248.62B

$548.351

30Vài giờ trước

Sell

$0.{9}435

61.03B

$26.528

31Vài giờ trước

Sell

$0.{9}433

301.85B

$130.654

31Vài giờ trước

Sell

$0.{9}433

1041.82B

$451.441

31Vài giờ trước

Sell

$0.{9}434

137.17B

$59.511

34Vài giờ trước

Sell

$0.{9}432

9280.13B

$4011.22

38Vài giờ trước

Sell

$0.{9}425

2004.70B

$852.411

39Vài giờ trước

Sell

$0.{9}432

1475.58B

$638.07

40Vài giờ trước

Sell

$0.{9}437

21.57B

$9.427

40Vài giờ trước

Sell

$0.{9}435

535.63B

$233.222

42Vài giờ trước

Sell

$0.{9}44

92.58B

$40.754

44Vài giờ trước

Sell

$0.{9}443

103.15B

$45.704

44Vài giờ trước

Sell

$0.{9}444

3871.01B

$1716.92

47Vài giờ trước

Sell

$0.{9}447

173.70B

$77.586

04-17

Sell

$0.{9}444

447.68B

$198.607

04-17

Sell

$0.{9}442

1249.71B

$552.546

04-17

Sell

$0.{9}434

23.56B

$10.231

04-17

Sell

$0.{9}433

306.89B

$133.012

04-17

Sell

$0.{9}428

29.66B

$12.708

04-16

Sell

$0.{9}427

53.66B

$22.924

04-16

Sell

$0.{9}432

192.34B

$83.062

04-16

Sell

$0.{9}432

805.04B

$347.782

04-16

Sell

$0.{9}431

1362.27B

$587.013

04-16

Sell

$0.{9}431

1108.55B

$478.053

04-16

Sell

$0.{9}433

714.50B

$309.552

04-16

Sell

$0.{9}435

3352.72B

$1459.98

04-16

Sell

$0.{9}426

15.76B

$6.717

04-16

Sell

$0.{9}426

16.08B

$6.858

04-16

Sell

$0.{9}425

713.32B

$303.027

04-16

Sell

$0.{9}423

192.20B

$81.377

04-16

Sell

$0.{9}423

215.42B

$91.138

04-16

Sell

$0.{9}422

19351.97B

$8161.93

04-16

Sell

$0.{9}429

98.05B

$42.024

$2,074,285

U
Uniswap V2
K

KISHU

2,362,044,529,640,250

W

WETH

347

WETH : KISHU

1:6856732323837.2

$4,526

S
Shiba
K

KISHU

5,074,294,945,030

W

WETH

0.7690

WETH : KISHU

1:6856732323837.2