MOG

MOG Mog Coin

0xaaeE...1C7a copy

Mog Mog

$0.{6}4645

+14.10%

 • Giá cao 24h

  $0.{6}4797

 • Giá thấp 24h

  $0.{6}3839

 • KL 24h (MOG)

  8049.51B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  3.53M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

25Vài giây trước

Mua

$0.{6}4646

2.15B

$997.265

1Vài phút trước

Mua

$0.{6}4645

2.04B

$947.875

2Vài phút trước

Bán

$0.{6}4638

4.00B

$1855.34

3Vài phút trước

Mua

$0.{6}4643

5.62B

$2608.18

3Vài phút trước

Mua

$0.{6}4636

4.30B

$1995.36

4Vài phút trước

Mua

$0.{6}463

3.24B

$1501.79

4Vài phút trước

Mua

$0.{6}4627

3.25B

$1502.05

4Vài phút trước

Mua

$0.{6}4624

662.67M

$306.435

5Vài phút trước

Bán

$0.{6}4625

483.61M

$223.684

6Vài phút trước

Mua

$0.{6}4624

3.25B

$1504.7

7Vài phút trước

Mua

$0.{6}4618

2.77B

$1281.1

8Vài phút trước

Mua

$0.{6}4615

71.16B

$32.84K

8Vài phút trước

Mua

$0.{6}4615

32.39B

$14.95K

8Vài phút trước

Bán

$0.{6}4615

71.16B

$32.84K

10Vài phút trước

Bán

$0.{6}4571

3.00B

$1371.24

11Vài phút trước

Mua

$0.{6}4575

3.49B

$1595.63

12Vài phút trước

Mua

$0.{6}457

3.29B

$1501.66

12Vài phút trước

Mua

$0.{6}4569

6.55B

$2993.46

13Vài phút trước

Mua

$0.{6}4557

2.55B

$1160.86

14Vài phút trước

Mua

$0.{6}4552

4.38B

$1995.16

14Vài phút trước

Mua

$0.{6}4546

16.26B

$7392.91

15Vài phút trước

Mua

$0.{6}4524

2.57B

$1162.03

15Vài phút trước

Mua

$0.{6}4524

3.65B

$1650.33

15Vài phút trước

Bán

$0.{6}4516

67.20B

$30.35K

16Vài phút trước

Bán

$0.{6}4603

2.13B

$979.618

16Vài phút trước

Bán

$0.{6}4609

130.07M

$59.948

17Vài phút trước

Mua

$0.{6}4609

2.04B

$938.293

17Vài phút trước

Bán

$0.{6}4609

10.55B

$4864.66

17Vài phút trước

Bán

$0.{6}4609

69.33B

$31.95K

17Vài phút trước

Mua

$0.{6}4609

10.56B

$4865.61

17Vài phút trước

Mua

$0.{6}4609

18.90B

$8712.53

17Vài phút trước

Bán

$0.{6}4679

2.64B

$1236.48

18Vài phút trước

Bán

$0.{6}4673

3.13B

$1462.89

19Vài phút trước

Bán

$0.{6}4677

5.82B

$2724.39

19Vài phút trước

Bán

$0.{6}4677

2.33B

$1091.18

19Vài phút trước

Bán

$0.{6}4688

5.56B

$2605.77

19Vài phút trước

Mua

$0.{6}4696

19.12B

$8976.73

19Vài phút trước

Mua

$0.{6}4696

186.26B

$87.46K

19Vài phút trước

Bán

$0.{6}4696

19.12B

$8976.73

21Vài phút trước

Bán

$0.{6}445

1.89B

$842.14

21Vài phút trước

Mua

$0.{6}4452

69.33B

$30.87K

26Vài phút trước

Mua

$0.{6}4373

822.07M

$359.501

29Vài phút trước

Mua

$0.{6}4373

273.23M

$119.471

32Vài phút trước

Mua

$0.{6}4376

225.14M

$98.529

34Vài phút trước

Mua

$0.{6}4378

175.07M

$76.644

35Vài phút trước

Mua

$0.{6}4368

12.77B

$5576.38

35Vài phút trước

Mua

$0.{6}4352

343.18M

$149.356

36Vài phút trước

Mua

$0.{6}4359

93.22M

$40.636

36Vài phút trước

Mua

$0.{6}4362

2.13B

$929.477

37Vài phút trước

Mua

$0.{6}4365

9.87B

$4306.18

$6,522,549

U
Uniswap V2
M

MOG

7,019,526,024,406

W

WETH

1,061

WETH : MOG

1:6617889900.2

$618,835

U
UniV3Pool
M

MOG

1,196,242,049,269

W

WETH

21

WETH : MOG

1:6617889900.2

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng