MEM

MEME Memecoin

0xb131...cd74 copy

MEME MEME

$0.024986

+0.32%

 • Giá cao 24h

  $0.026647

 • Giá thấp 24h

  $0.023681

 • KL 24h (MEME)

  9.88M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  252.52K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Mua

$0.024986

4793.03

$119.759

28Vài phút trước

Mua

$0.024931

119.85

$2.988

33Vài phút trước

Bán

$0.024933

49.31K

$1229.55

34Vài phút trước

Bán

$0.025063

59.07K

$1480.53

38Vài phút trước

Mua

$0.025177

56.39K

$1419.78

38Vài phút trước

Mua

$0.025177

351.51K

$8850.06

38Vài phút trước

Bán

$0.025177

56.39K

$1419.78

38Vài phút trước

Mua

$0.025177

109.16K

$2748.41

38Vài phút trước

Bán

$0.025177

109.16K

$2748.41

38Vài phút trước

Bán

$0.025177

138.44K

$3485.61

39Vài phút trước

Bán

$0.024966

5416.67

$135.232

54Vài phút trước

Mua

$0.024807

1194.13

$29.622

67Vài phút trước

Mua

$0.024787

3976.01

$98.553

77Vài phút trước

Mua

$0.024896

2005

$49.917

77Vài phút trước

Mua

$0.024891

419.433

$10.44

87Vài phút trước

Mua

$0.024723

96.29K

$2380.56

106Vài phút trước

Mua

$0.024295

30.28K

$735.654

2Vài giờ trước

Bán

$0.023681

104.27K

$2469.24

3Vài giờ trước

Mua

$0.024809

780.409

$19.361

3Vài giờ trước

Mua

$0.024913

38.59K

$961.304

3Vài giờ trước

Bán

$0.024913

38.59K

$961.303

3Vài giờ trước

Bán

$0.024913

77.12K

$1921.35

3Vài giờ trước

Bán

$0.025125

64.53K

$1621.2

3Vài giờ trước

Bán

$0.025244

41.67K

$1051.83

3Vài giờ trước

Mua

$0.025244

56.45K

$1424.94

3Vài giờ trước

Bán

$0.025244

56.45K

$1424.94

3Vài giờ trước

Mua

$0.025244

3077.25

$77.681

3Vài giờ trước

Bán

$0.025377

2517

$63.873

3Vài giờ trước

Bán

$0.025437

59.68K

$1517.96

3Vài giờ trước

Bán

$0.025676

44.57K

$1144.48

3Vài giờ trước

Mua

$0.025768

42.10K

$1084.96

4Vài giờ trước

Bán

$0.025722

3750

$96.456

4Vài giờ trước

Mua

$0.025763

118.595

$3.055

4Vài giờ trước

Mua

$0.025755

118.597

$3.054

4Vài giờ trước

Bán

$0.025773

54.78K

$1411.97

4Vài giờ trước

Mua

$0.025887

400.59

$10.37

4Vài giờ trước

Bán

$0.025766

500

$12.883

4Vài giờ trước

Mua

$0.025761

1920.32

$49.469

4Vài giờ trước

Mua

$0.025782

6402.15

$165.058

4Vài giờ trước

Bán

$0.025782

40.50K

$1044.13

4Vài giờ trước

Mua

$0.025867

11.78K

$304.769

4Vài giờ trước

Bán

$0.025815

2390.09

$61.7

5Vài giờ trước

Mua

$0.025934

4007.77

$103.939

5Vài giờ trước

Bán

$0.025935

2524.45

$65.473

5Vài giờ trước

Bán

$0.025965

2526.69

$65.604

5Vài giờ trước

Bán

$0.025995

58.91K

$1531.36

5Vài giờ trước

Bán

$0.02613

2525.74

$65.998

5Vài giờ trước

Mua

$0.026142

11.42K

$298.504

5Vài giờ trước

Bán

$0.026111

1086.82

$28.378

5Vài giờ trước

Bán

$0.02607

50.34K

$1312.37

$298,382

U
UniV3Pool
M

MEME

9,441,740

W

WETH

21

WETH : MEME

1:120186.9

$270,532

U
UniV3Pool
M

MEME

10,625,176

W

WETH

2

WETH : MEME

1:120186.9

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng