GAM

GME GameStop

0xc56C...12b8 copy

GME GME

$0.{4}2216

-4.70%

 • 24h High

  $0.{4}2557

 • 24h Low

  $0.{4}1814

 • 24h Vol (GME)

  69.00B

 • 24h vol(USDT)

  1.51M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Buy

$0.{4}2216

189.73M

$4203.58

5Vài phút trước

Buy

$0.{4}218

29.12M

$634.848

6Vài phút trước

Buy

$0.{4}2173

18.61M

$404.485

7Vài phút trước

Sell

$0.{4}217

2.20M

$47.694

22Vài phút trước

Sell

$0.{4}2166

12.16M

$263.521

23Vài phút trước

Buy

$0.{4}2169

4.60M

$99.847

25Vài phút trước

Buy

$0.{4}2166

46.15M

$999.68

28Vài phút trước

Buy

$0.{4}2157

6.90M

$148.874

38Vài phút trước

Buy

$0.{4}2155

161.67M

$3484.05

54Vài phút trước

Sell

$0.{4}2131

6.76M

$144.027

62Vài phút trước

Buy

$0.{4}2131

19.20M

$409.263

63Vài phút trước

Buy

$0.{4}2128

4.20M

$89.447

68Vài phút trước

Sell

$0.{4}2127

4.92M

$104.562

69Vài phút trước

Sell

$0.{4}2128

8.44M

$179.737

71Vài phút trước

Sell

$0.{4}2127

26.82M

$570.483

75Vài phút trước

Sell

$0.{4}213

26.99M

$574.995

77Vài phút trước

Buy

$0.{4}2134

48.48M

$1034.74

82Vài phút trước

Sell

$0.{4}2134

3.45M

$73.639

84Vài phút trước

Sell

$0.{4}2136

53.00M

$1132.17

85Vài phút trước

Sell

$0.{4}2146

6.86M

$147.206

85Vài phút trước

Sell

$0.{4}2145

30.00M

$643.566

86Vài phút trước

Sell

$0.{4}215

166.82M

$3586.59

86Vài phút trước

Buy

$0.{4}2178

15.94M

$347.111

87Vài phút trước

Buy

$0.{4}2175

58.55M

$1273.6

87Vài phút trước

Buy

$0.{4}2165

9.62M

$208.274

91Vài phút trước

Sell

$0.{4}2154

136.11M

$2932.03

91Vài phút trước

Sell

$0.{4}2178

25.11M

$547.016

92Vài phút trước

Buy

$0.{4}2184

4.59M

$100.225

94Vài phút trước

Buy

$0.{4}2148

800.86K

$17.201

95Vài phút trước

Sell

$0.{4}218

20.00M

$436.015

106Vài phút trước

Sell

$0.{4}2186

75.00M

$1639.15

116Vài phút trước

Sell

$0.{4}2186

7.66M

$167.337

116Vài phút trước

Buy

$0.{4}2187

91.46M

$2000.25

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2162

50.00M

$1081.21

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2172

133.04M

$2888.94

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2139

68.64M

$1468.49

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2154

9.15M

$197.004

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2157

5.00M

$107.837

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2161

363.39M

$7851.91

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2161

154.40M

$3336.22

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2161

363.39M

$7851.91

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2134

56.24M

$1199.95

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2125

2.30M

$48.873

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2125

892.08K

$18.958

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2123

4.17M

$88.6

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2122

78.52M

$1666.26

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2112

2.27M

$47.948

2Vài giờ trước

Buy

$0.{4}2118

594.79K

$12.6

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2114

4.58M

$96.736

2Vài giờ trước

Sell

$0.{4}2115

50.00M

$1057.39

$1,052,273

U
Uniswap V2
G

GME

23,748,442,547

W

WETH

151

WETH : GME

1:157327022.7

$249,716

U
UniV3Pool
G

GME

10,149,114,472

W

WETH

7

WETH : GME

1:157327022.7

$3,493

U
UniV3Pool
G

GME

80,275,320

A

ARRKY

836,482,708

GME : ARRKY

1:10.812

Type

Amount/Token

User