MAG

MAGA MAGA

0xd29d...d7c5 copy

MAGA MAGA

$0.{3}1794

-16.75%

 • 24h High

  $0.{3}2173

 • 24h Low

  $0.00017

 • 24h Vol (MAGA)

  50.83B

 • 24h vol(USDT)

  9.65M

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

39Vài giây trước

Buy

$0.{3}1784

3.29M

$587.72

39Vài giây trước

Buy

$0.{3}1784

964.04K

$171.955

39Vài giây trước

Sell

$0.{3}1784

23.76M

$4238.88

39Vài giây trước

Sell

$0.{3}1784

19.44M

$3468.17

51Vài giây trước

Buy

$0.{3}1793

11.83M

$2121.39

51Vài giây trước

Buy

$0.{3}1793

7.48M

$1341.22

1Vài phút trước

Sell

$0.{3}1784

23.34M

$4163.34

1Vài phút trước

Buy

$0.00018

1.03M

$185.405

1Vài phút trước

Sell

$0.{3}1794

1.00M

$179.429

1Vài phút trước

Sell

$0.{3}1794

10

$0.001794

2Vài phút trước

Buy

$0.{3}1795

15.57M

$2793.7

2Vài phút trước

Buy

$0.{3}1788

110.37M

$19.73K

2Vài phút trước

Sell

$0.{3}1788

12.94M

$2313.89

2Vài phút trước

Sell

$0.{3}1788

34.13M

$6100.25

2Vài phút trước

Sell

$0.{3}1788

110.36M

$19.73K

3Vài phút trước

Buy

$0.{3}1803

1.42M

$255.137

3Vài phút trước

Buy

$0.{3}1802

22.50M

$4055.19

3Vài phút trước

Sell

$0.{3}1792

110.59M

$19.82K

3Vài phút trước

Sell

$0.{3}1792

102.08M

$18.29K

8Vài phút trước

Sell

$0.{3}1843

6.80M

$1252.91

8Vài phút trước

Sell

$0.{3}1846

11.47M

$2116.77

9Vài phút trước

Buy

$0.{3}1833

27.19K

$4.984

10Vài phút trước

Buy

$0.{3}1833

18.79M

$3443.08

10Vài phút trước

Sell

$0.{3}1833

9.42M

$1725.67

10Vài phút trước

Buy

$0.{3}1833

9.42M

$1725.67

10Vài phút trước

Buy

$0.{3}1854

9.34M

$1732.46

10Vài phút trước

Sell

$0.000185

734.73K

$135.898

12Vài phút trước

Buy

$0.{3}1822

544.03K

$99.128

12Vài phút trước

Buy

$0.000185

5.62M

$1038.92

13Vài phút trước

Sell

$0.{3}1847

5.00M

$923.595

13Vài phút trước

Buy

$0.{3}1847

45.03M

$8318.08

14Vài phút trước

Buy

$0.{3}1828

546.06K

$99.825

17Vài phút trước

Sell

$0.{3}1827

3.38M

$617.124

18Vài phút trước

Buy

$0.{3}1829

4.73M

$865.241

18Vài phút trước

Buy

$0.{3}1826

14.80M

$2703.24

19Vài phút trước

Buy

$0.000182

7.54M

$1372.52

20Vài phút trước

Sell

$0.{3}1818

601.89K

$109.401

20Vài phút trước

Buy

$0.{3}1818

9.44M

$1715.64

20Vài phút trước

Buy

$0.000182

37.78M

$6875.19

20Vài phút trước

Sell

$0.000182

1.50M

$272.938

21Vài phút trước

Sell

$0.{3}1818

5.12M

$931.376

23Vài phút trước

Buy

$0.{3}1821

13.76M

$2505.14

23Vài phút trước

Buy

$0.{3}1815

218.88K

$39.721

23Vài phút trước

Sell

$0.{3}1815

5.00M

$907.353

23Vài phút trước

Buy

$0.{3}1809

7.87M

$1423.63

24Vài phút trước

Buy

$0.{3}1816

10.92M

$1984.14

24Vài phút trước

Sell

$0.{3}1816

1.50M

$272.457

24Vài phút trước

Buy

$0.{3}1807

34.52M

$6236.58

26Vài phút trước

Buy

$0.{3}1814

18.35M

$3327.76

28Vài phút trước

Buy

$0.{3}1805

1.10M

$197.66

$2,802,935

U
Uniswap V2
M

MAGA

7,856,851,873

W

WETH

403

WETH : MAGA

1:19374663.3

$1,308,365

U
UniV3Pool
M

MAGA

4,929,682,682

W

WETH

123

WETH : MAGA

1:19374663.3

$314,181

U
UniV3Pool
M

MAGA

1,647,115,326

W

WETH

6

WETH : MAGA

1:19374663.3

Type

Amount/Token

User