BSS

BSSB BSSB

0xda31...b44f copy

BSSB BSSB

$0.709443

-9.95%

 • Giá cao 24h

  $0.840747

 • Giá thấp 24h

  $0.65233

 • KL 24h (BSSB)

  476.71K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  354.68K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

4Vài phút trước

Bán

$0.709443

42.404

$30.083

22Vài phút trước

Mua

$0.709132

2047.7

$1452.09

24Vài phút trước

Mua

$0.703205

212.162

$149.194

46Vài phút trước

Mua

$0.699073

6036.33

$4219.84

51Vài phút trước

Mua

$0.677811

2315.91

$1569.75

51Vài phút trước

Mua

$0.677811

3255.81

$2206.82

53Vài phút trước

Bán

$0.66701

3000

$2001.03

56Vài phút trước

Bán

$0.677215

3000

$2031.65

57Vài phút trước

Bán

$0.687809

3000

$2063.43

61Vài phút trước

Mua

$0.697603

1709.01

$1192.21

63Vài phút trước

Bán

$0.688844

158.891

$109.451

63Vài phút trước

Bán

$0.688844

3000

$2066.53

78Vài phút trước

Bán

$0.697153

1185.65

$826.577

99Vài phút trước

Mua

$0.704769

1221.15

$860.63

100Vài phút trước

Mua

$0.701

106.281

$74.503

102Vài phút trước

Mua

$0.699332

3675.24

$2570.21

103Vài phút trước

Mua

$0.685821

2883.47

$1977.55

107Vài phút trước

Bán

$0.672971

2752.92

$1852.64

112Vài phút trước

Bán

$0.682684

5000.23

$3413.58

2Vài giờ trước

Mua

$0.69521

1145.33

$796.245

2Vài giờ trước

Bán

$0.691841

3264.93

$2258.81

2Vài giờ trước

Mua

$0.686667

2903.06

$1993.44

2Vài giờ trước

Mua

$0.678599

2548.5

$1729.41

2Vài giờ trước

Bán

$0.670093

1960.58

$1313.77

2Vài giờ trước

Bán

$0.676187

3717.23

$2513.54

2Vài giờ trước

Bán

$0.686966

100

$68.697

2Vài giờ trước

Mua

$0.691353

7291.31

$5040.87

2Vài giờ trước

Bán

$0.668023

1356.22

$905.985

2Vài giờ trước

Mua

$0.668023

1470.91

$982.601

2Vài giờ trước

Mua

$0.670375

3828.73

$2566.69

2Vài giờ trước

Mua

$0.657513

1535.58

$1009.67

2Vài giờ trước

Bán

$0.65233

207.746

$135.519

2Vài giờ trước

Bán

$0.65233

1700.34

$1109.18

2Vài giờ trước

Bán

$0.658678

9343.31

$6154.24

2Vài giờ trước

Bán

$0.692315

9343.31

$6468.51

2Vài giờ trước

Mua

$0.724696

9789.65

$7094.52

2Vài giờ trước

Bán

$0.688999

2859.28

$1970.04

2Vài giờ trước

Bán

$0.688999

10.01K

$6896.87

2Vài giờ trước

Mua

$0.688999

332.538

$229.118

3Vài giờ trước

Bán

$0.728035

11.41K

$8304.87

3Vài giờ trước

Bán

$0.728035

12.32K

$8966.02

3Vài giờ trước

Mua

$0.728035

11.42K

$8314.45

3Vài giờ trước

Mua

$0.769534

3892.61

$2995.5

3Vài giờ trước

Mua

$0.756551

3955.99

$2992.91

3Vài giờ trước

Mua

$0.742655

2679.56

$1989.99

3Vài giờ trước

Bán

$0.734332

7760.62

$5698.87

3Vài giờ trước

Mua

$0.76171

5260.16

$4006.71

3Vài giờ trước

Mua

$0.744913

5383.86

$4010.51

3Vài giờ trước

Bán

$0.724734

4977.75

$3607.55

3Vài giờ trước

Bán

$0.756598

1075.57

$813.775

$1,706,383

U
UniV3Pool
B

BSSB

1,419,056

W

WETH

233

WETH : BSSB

1:4229.16

$1,768

U
UniV3Pool
B

BSSB

2,476

U

USDT

12

USDT : BSSB

1:1.41

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng