LUS

LUSH Lush AI

0xdc24...5f6e copy

LUSH LUSH

$0.00197

+1.71%

 • 24h High

  $0.002035

 • 24h Low

  $0.001702

 • 24h Vol (LUSH)

  52.45M

 • 24h vol(USDT)

  98.64K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

118Vài phút trước

Sell

$0.00197

91.90K

$181.06

2Vài giờ trước

Buy

$0.001971

26.67K

$52.562

7Vài giờ trước

Sell

$0.001957

2966.72

$5.807

8Vài giờ trước

Buy

$0.001937

157.58K

$305.294

8Vài giờ trước

Buy

$0.001933

256.78K

$496.363

8Vài giờ trước

Sell

$0.001938

27.83K

$53.924

9Vài giờ trước

Buy

$0.001938

70.40K

$136.464

10Vài giờ trước

Buy

$0.001948

54.76K

$106.692

10Vài giờ trước

Buy

$0.001936

155.47K

$301.073

10Vài giờ trước

Buy

$0.001937

1.30M

$2522.66

12Vài giờ trước

Buy

$0.001945

15.67K

$30.475

12Vài giờ trước

Buy

$0.001949

203.56K

$396.743

12Vài giờ trước

Sell

$0.001949

212.21K

$413.608

12Vài giờ trước

Sell

$0.00195

1.25M

$2442.95

12Vài giờ trước

Buy

$0.00196

4.67M

$9157.68

13Vài giờ trước

Buy

$0.001898

5.17M

$9807.26

13Vài giờ trước

Sell

$0.001898

866.87K

$1645.19

13Vài giờ trước

Sell

$0.001844

13.53M

$24.94K

13Vài giờ trước

Buy

$0.002035

5.17M

$10.52K

13Vài giờ trước

Sell

$0.002035

323.73K

$658.936

13Vài giờ trước

Buy

$0.001964

629.71K

$1236.71

14Vài giờ trước

Buy

$0.001949

407.18K

$793.491

14Vài giờ trước

Buy

$0.001937

364.35K

$705.9

15Vài giờ trước

Sell

$0.00193

244.14K

$471.144

15Vài giờ trước

Buy

$0.001933

314.16K

$607.183

15Vài giờ trước

Buy

$0.001928

394.28K

$760.081

15Vài giờ trước

Buy

$0.001908

26.26K

$50.093

16Vài giờ trước

Buy

$0.001905

53.48K

$101.91

18Vài giờ trước

Buy

$0.001863

428.25K

$798.051

18Vài giờ trước

Buy

$0.001865

159.76K

$297.877

18Vài giờ trước

Buy

$0.001867

2.42M

$4513.15

18Vài giờ trước

Buy

$0.00184

5.48M

$10.09K

18Vài giờ trước

Sell

$0.00184

310.00K

$570.444

18Vài giờ trước

Buy

$0.001777

112.02K

$199.025

19Vài giờ trước

Sell

$0.001771

188.37K

$333.635

20Vài giờ trước

Sell

$0.001763

1.22M

$2158.31

20Vài giờ trước

Buy

$0.001802

27.79K

$50.077

20Vài giờ trước

Buy

$0.001802

224.45K

$404.499

21Vài giờ trước

Buy

$0.001802

1.56M

$2811.12

22Vài giờ trước

Sell

$0.001783

273.70K

$488.135

22Vài giờ trước

Sell

$0.001783

255.06K

$454.896

23Vài giờ trước

Sell

$0.001702

3.80M

$6465.82

26Vài giờ trước

Sell

$0.001937

356.25K

$690.079

27Vài giờ trước

Sell

$0.00197

855.00K

$1684.31

27Vài giờ trước

Sell

$0.001984

547.88K

$1086.8

27Vài giờ trước

Sell

$0.001984

189.06K

$375.02

28Vài giờ trước

Sell

$0.002009

9.78M

$19.65K

29Vài giờ trước

Buy

$0.002157

302.97K

$653.387

30Vài giờ trước

Sell

$0.002152

373.30K

$803.281

33Vài giờ trước

Buy

$0.002164

90.78K

$196.418

$1,134,807

U
Uniswap V2
L

LUSH

288,861,580

W

WETH

185

WETH : LUSH

1:1555299

$4,346

U
UniV3Pool
L

LUSH

2,205,691

W

WETH

0.0000

WETH : LUSH

1:1555299

Type

Amount/Token

User