SHI

SHIDO Shido

0xe251...827b copy

SHIDO SHIDO

$0.{3}9848

-2.28%

 • Giá cao 24h

  $0.001008

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}9649

 • KL 24h (SHIDO)

  12.06M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  11.77K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

45Vài phút trước

Bán

$0.{3}9848

1.10M

$1085.82

60Vài phút trước

Bán

$0.{3}9849

750.45K

$739.112

94Vài phút trước

Mua

$0.{3}9802

209.40K

$205.266

2Vài giờ trước

Bán

$0.000968

855.64K

$828.27

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9737

365.38K

$355.772

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9744

7694.06

$7.497

8Vài giờ trước

Mua

$0.{3}9714

2.51M

$2434.55

8Vài giờ trước

Mua

$0.{3}9665

102.37K

$98.937

8Vài giờ trước

Mua

$0.{3}9649

806.36K

$778.044

9Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9649

101.29K

$97.739

10Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9694

138.32K

$134.092

10Vài giờ trước

Mua

$0.{3}9742

228.04K

$222.152

12Vài giờ trước

Mua

$0.000976

206.76K

$201.797

14Vài giờ trước

Mua

$0.{3}9785

156.58K

$153.22

15Vài giờ trước

Mua

$0.{3}9763

644.58K

$629.334

16Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9767

1.20M

$1168.09

17Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9779

2.22M

$2172.55

21Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9989

455.74K

$455.237

23Vài giờ trước

Bán

$0.001008

9200

$9.271

25Vài giờ trước

Mua

$0.001007

90.22K

$90.851

25Vài giờ trước

Mua

$0.001008

183.74K

$185.259

25Vài giờ trước

Mua

$0.001005

80.92K

$81.355

25Vài giờ trước

Mua

$0.001015

48.84K

$49.573

27Vài giờ trước

Bán

$0.001017

459.05K

$466.64

27Vài giờ trước

Mua

$0.001018

1.00M

$1018.05

27Vài giờ trước

Bán

$0.001016

460.00K

$467.177

29Vài giờ trước

Mua

$0.001008

182.14K

$183.616

29Vài giờ trước

Mua

$0.001007

286.59K

$288.579

29Vài giờ trước

Mua

$0.001007

1.57M

$1585.77

30Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9947

470.60K

$468.084

30Vài giờ trước

Bán

$0.000999

47.68K

$47.63

30Vài giờ trước

Mua

$0.001006

5.01M

$5041.32

31Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9857

1.10M

$1084.92

34Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9959

46.00K

$45.81

36Vài giờ trước

Mua

$0.{3}9978

499.01K

$497.907

36Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9993

395.60K

$395.313

36Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9985

2.30M

$2296.64

37Vài giờ trước

Mua

$0.001008

6.15M

$6192.48

38Vài giờ trước

Mua

$0.000994

460.05K

$457.277

38Vài giờ trước

Bán

$0.{3}9931

306.81K

$304.709

43Vài giờ trước

Bán

$0.001007

1.84M

$1852.43

44Vài giờ trước

Bán

$0.001012

917.24K

$928.159

44Vài giờ trước

Bán

$0.001012

2.28M

$2306.03

44Vài giờ trước

Mua

$0.001021

22.69K

$23.179

44Vài giờ trước

Mua

$0.001025

48.95K

$50.173

45Vài giờ trước

Bán

$0.001025

9.20M

$9429.57

46Vài giờ trước

Bán

$0.001046

293.48K

$306.994

46Vài giờ trước

Bán

$0.001046

133.25K

$139.432

46Vài giờ trước

Bán

$0.001052

1.01M

$1064.16

06-17

Bán

$0.001043

61.46K

$64.097

$1,649,661

U
Uniswap V2
S

SHIDO

835,784,848

W

WETH

238

WETH : SHIDO

1:3528984

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu