RUN

RB RunesBridge

0xe915...fB93 copy

RB RB

$0.023617

-1.92%

 • Giá cao 24h

  $0.024109

 • Giá thấp 24h

  $0.023526

 • KL 24h (RB)

  195.85K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  4631.51

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

9Vài giờ trước

Bán

$0.023617

8583.27

$202.71

10Vài giờ trước

Mua

$0.023725

2093.37

$49.665

11Vài giờ trước

Mua

$0.023708

809.279

$19.186

11Vài giờ trước

Bán

$0.023718

4871.52

$115.545

12Vài giờ trước

Bán

$0.02376

20.13K

$478.225

14Vài giờ trước

Mua

$0.023858

1097.39

$26.181

15Vài giờ trước

Mua

$0.023827

22.30K

$531.386

16Vài giờ trước

Mua

$0.023682

4253

$100.718

16Vài giờ trước

Mua

$0.023628

8844.11

$208.97

17Vài giờ trước

Mua

$0.023621

12.67K

$299.38

19Vài giờ trước

Bán

$0.023543

3874.39

$91.214

19Vài giờ trước

Bán

$0.023555

1987.18

$46.807

20Vài giờ trước

Bán

$0.023526

90.25K

$2123.23

20Vài giờ trước

Mua

$0.024015

1374.9

$33.018

20Vài giờ trước

Mua

$0.024014

7823.7

$187.882

21Vài giờ trước

Bán

$0.024008

2237.31

$53.712

22Vài giờ trước

Bán

$0.024061

1194.6

$28.744

23Vài giờ trước

Mua

$0.024109

1449.25

$34.94

24Vài giờ trước

Mua

$0.024079

104.30K

$2511.49

24Vài giờ trước

Bán

$0.023529

2899.29

$68.217

25Vài giờ trước

Bán

$0.023531

133.00K

$3129.56

25Vài giờ trước

Bán

$0.024292

610.28

$14.825

26Vài giờ trước

Bán

$0.024308

285.00K

$6927.75

28Vài giờ trước

Mua

$0.025971

3825.43

$99.349

30Vài giờ trước

Mua

$0.026138

2017.77

$52.74

33Vài giờ trước

Mua

$0.026134

8056.79

$210.554

33Vài giờ trước

Bán

$0.026149

1598.85

$41.809

35Vài giờ trước

Mua

$0.025782

1482.67

$38.227

41Vài giờ trước

Bán

$0.025925

73.55K

$1906.9

43Vài giờ trước

Bán

$0.026395

4975.77

$131.335

44Vài giờ trước

Bán

$0.026234

3079.3

$80.782

44Vài giờ trước

Bán

$0.026098

19.00K

$495.869

46Vài giờ trước

Bán

$0.026593

5914.25

$157.278

46Vài giờ trước

Bán

$0.026593

50.00K

$1329.65

06-21

Bán

$0.027022

28.82K

$778.754

06-21

Mua

$0.027205

8690.83

$236.432

06-21

Mua

$0.027151

7684.07

$208.628

06-21

Mua

$0.027166

36.83K

$1000.54

06-21

Mua

$0.026813

913.696

$24.499

06-21

Mua

$0.026863

1971.68

$52.965

06-21

Bán

$0.026828

6091.03

$163.409

06-21

Mua

$0.02686

14.76K

$396.325

06-21

Bán

$0.026865

6921.48

$185.942

06-21

Mua

$0.026933

2614.14

$70.406

06-21

Bán

$0.026885

2861.56

$76.934

06-21

Bán

$0.026911

7388.05

$198.818

06-21

Bán

$0.02685

3740.82

$100.442

06-21

Mua

$0.026907

3910.82

$105.228

06-21

Bán

$0.026857

31.66K

$850.373

06-21

Mua

$0.027111

16.86K

$457.024

$406,021

U
Uniswap V2
R

RB

8,571,440

W

WETH

58

WETH : RB

1:148640.3

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu