AST

APX AstroPepeX

0xed4e...0Fa4 copy

APX APX

$0.{3}1189

+9.94%

 • 24h High

  $0.000125

 • 24h Low

  $0.{3}1073

 • 24h Vol (APX)

  578.43M

 • 24h vol(USDT)

  67.22K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

94Vài phút trước

Buy

$0.{3}1189

80.20K

$9.538

97Vài phút trước

Buy

$0.{3}1191

1.00M

$119.536

2Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1197

264.56K

$31.661

3Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1193

1.22M

$145.311

3Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1196

48.68M

$5820.3

3Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1196

84.54M

$10.11K

3Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1196

48.72M

$5824.89

3Vài giờ trước

Buy

$0.000125

3.77M

$471.22

4Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1249

8.19M

$1022.98

4Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1243

177.59K

$22.066

4Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1234

245.53K

$30.302

5Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1235

2.80M

$345.792

6Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1248

17.40M

$2171.45

7Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1229

7.40M

$909.011

7Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1229

20.23M

$2486.71

7Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1229

7.40M

$909.011

7Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1214

17.96M

$2180.91

7Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1197

1.50M

$180.012

7Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1197

9.30M

$1113.05

7Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1192

1.32M

$157.471

8Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1192

2.91M

$346.433

8Vài giờ trước

Sell

$0.000119

273.51K

$32.542

8Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1189

515.33K

$61.282

8Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1188

177.06K

$21.036

9Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1189

2.92M

$347.582

9Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1188

617.73K

$73.397

11Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1187

2.64M

$313.935

11Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1184

2.31M

$272.908

11Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1182

238.57K

$28.194

11Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1188

1.40M

$166.698

11Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1186

4.24M

$502.373

12Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1178

3.01M

$354.236

12Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1173

24.56M

$2880.58

12Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1146

2.62M

$300.269

12Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1139

5.00M

$569.441

13Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1144

4.14M

$473.055

13Vài giờ trước

Buy

$0.000114

1.14M

$129.829

13Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1142

3.07M

$350.021

14Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1128

8.68M

$978.436

14Vài giờ trước

Sell

$0.000113

486.40K

$54.953

14Vài giờ trước

Buy

$0.000113

47.62M

$5379.71

16Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1094

5.65M

$617.919

17Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1083

3.11M

$337.029

18Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1084

502.87K

$54.505

20Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1085

74.57M

$8087.33

20Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1085

13.63M

$1478.27

20Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1085

74.57M

$8087.33

20Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1073

733.27K

$78.715

22Vài giờ trước

Sell

$0.{3}1084

169.78K

$18.41

25Vài giờ trước

Buy

$0.{3}1082

10.14M

$1097.34

$714,439

U
Uniswap V2
A

APX

2,999,091,352

W

WETH

113

WETH : APX

1:26675708.2

$40,406

U
UniV3Pool
A

APX

278,382,310

W

WETH

2

WETH : APX

1:26675708.2

Type

Amount/Token

User