WRA

WETH Wrapped Ether

0x7ceb...f619 copy

WETH WETH

$3000.67

-0.41%

 • Giá cao 24h

  $3092.1

 • Giá thấp 24h

  $2836.81

 • KL 24h (WETH)

  24.13K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  72.55M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

21Vài giây trước

Mua

$3000.54

0.011824

$35.478

1Vài phút trước

Bán

$3000.63

0.003281

$9.846

1Vài phút trước

Mua

$3000.67

0.36691

$1100.98

1Vài phút trước

Mua

$3000.36

0.650994

$1953.22

1Vài phút trước

Mua

$2999.77

0.13091

$392.7

2Vài phút trước

Bán

$2999.38

0.423967

$1271.64

2Vài phút trước

Bán

$2999.85

0.392564

$1177.63

2Vài phút trước

Bán

$2999.85

0.257792

$773.336

3Vài phút trước

Bán

$3000.47

0.324082

$972.399

3Vài phút trước

Bán

$3000.78

0.436813

$1310.78

3Vài phút trước

Bán

$3001.14

0.296321

$889.301

3Vài phút trước

Bán

$3001.38

0.031643

$94.974

3Vài phút trước

Bán

$3001.38

0.474316

$1423.6

3Vài phút trước

Mua

$3001.74

0.45

$1350.78

4Vài phút trước

Mua

$3001.38

0.536023

$1608.81

4Vài phút trước

Mua

$3001.38

0.327673

$983.469

4Vài phút trước

Mua

$3000.6

0.50457

$1514.01

4Vài phút trước

Mua

$3000.4

1.052

$3156.21

4Vài phút trước

Bán

$2998.76

1.766

$5295.44

4Vài phút trước

Mua

$2999.4

0.547608

$1642.5

4Vài phút trước

Mua

$2999.4

0.015602

$46.798

4Vài phút trước

Bán

$2998.76

0.050243

$150.668

4Vài phút trước

Bán

$2998.76

0.001812

$5.434

5Vài phút trước

Mua

$2998.74

0.003276

$9.822

5Vài phút trước

Mua

$2998.71

0.001837

$5.508

5Vài phút trước

Bán

$2998.99

0.240444

$721.089

5Vài phút trước

Mua

$2998.99

0.026204

$78.585

5Vài phút trước

Bán

$2998.92

0.113063

$339.067

5Vài phút trước

Bán

$2999.03

0.32375

$970.937

6Vài phút trước

Mua

$2999.43

0.004641

$13.92

6Vài phút trước

Bán

$2999.4

0.428206

$1284.36

6Vài phút trước

Mua

$2999.83

0.008381

$25.142

6Vài phút trước

Mua

$3000.01

0.201804

$605.414

6Vài phút trước

Bán

$2999.82

0.962741

$2888.05

6Vài phút trước

Bán

$3000.69

1.765

$5297.66

6Vài phút trước

Bán

$3000.69

0.813941

$2442.39

6Vài phút trước

Bán

$3001.38

0.477736

$1433.87

7Vài phút trước

Bán

$3001.86

0.270938

$813.319

8Vài phút trước

Bán

$3002.09

1.499

$4498.82

8Vài phút trước

Mua

$3002.09

0.129637

$389.183

8Vài phút trước

Mua

$3002.09

0.12813

$384.657

9Vài phút trước

Bán

$3002.96

0.411498

$1235.71

9Vài phút trước

Mua

$3003.23

0.03276

$98.385

9Vài phút trước

Bán

$3003.26

0.15

$450.489

10Vài phút trước

Bán

$3003.14

1.767

$5306.76

10Vài phút trước

Mua

$3003.41

0.256244

$769.606

10Vài phút trước

Mua

$3003.14

0.031612

$94.935

10Vài phút trước

Bán

$3003.14

0.031612

$94.935

10Vài phút trước

Bán

$3003.14

0.387605

$1164.03

10Vài phút trước

Bán

$3005.38

0.005085

$15.283

$7,242,358

N
NONE
W

WETH

2,109

W

WBTC

15

WETH : WBTC

1:0.048139

$5,957,845

W

WETH

1,044

W

WBTC

45

WETH : WBTC

1:0.048139

$4,379,761

N
NONE
W

WETH

676

W

WETH

782

WETH : WETH

1:0.997724

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng