POL

POLYDOGE PolyDoge

0x8A95...E472 copy

PolyDoge PolyDoge

$0.{8}93

+11.29%

 • 24h High

  $0.{8}96

 • 24h Low

  $0.{8}82

 • 24h Vol (POLYDOGE)

  7120.91B

 • 24h vol(USDT)

  63.78K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

21Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

12.35B

$113.619

30Vài phút trước

Sell

$0.{8}93

12.35B

$114.333

34Vài phút trước

Buy

$0.{8}93

6.84B

$63.539

42Vài phút trước

Sell

$0.{8}93

13.00B

$120.51

42Vài phút trước

Sell

$0.{8}93

937.90M

$8.722

42Vài phút trước

Buy

$0.{8}93

25.17B

$234.127

42Vài phút trước

Buy

$0.{8}92

8.78B

$81.178

42Vài phút trước

Buy

$0.{8}92

8.80B

$81.178

42Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

414.34M

$3.814

42Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

408.02M

$3.756

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

496.95M

$4.575

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

281.86M

$2.595

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

1.69B

$15.586

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

379.07M

$3.49

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

7.80B

$71.817

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

1.69B

$15.6

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

33.81M

$0.311258

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

689.03M

$6.344

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}92

1.02B

$9.36

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}91

24.35B

$221.262

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}91

140.17B

$1273.51

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

39.30B

$357.033

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

5.71B

$51.901

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}91

17.32B

$157.341

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

17.32B

$157.341

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

3.26B

$29.625

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

24.35B

$221.262

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

3.24B

$29.448

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

3.14B

$28.56

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

1.54B

$14.005

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}91

142.57B

$1295.31

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}91

27.64B

$251.09

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}91

965.37M

$8.771

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}88

274.21B

$2423.75

43Vài phút trước

Sell

$0.{8}88

25.70B

$227.203

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}88

25.70B

$227.203

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}88

6.20B

$54.773

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}88

1.06B

$9.375

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}88

3.26B

$28.788

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}88

3.02B

$26.661

43Vài phút trước

Buy

$0.{8}93

594.72M

$5.56

49Vài phút trước

Sell

$0.{8}94

591.00K

$0.005531

49Vài phút trước

Buy

$0.{8}94

204.40M

$1.913

49Vài phút trước

Sell

$0.{8}94

27.91B

$262.759

49Vài phút trước

Buy

$0.{8}94

2.43B

$22.919

49Vài phút trước

Sell

$0.{8}94

2.43B

$22.919

49Vài phút trước

Buy

$0.{8}94

703.68M

$6.625

49Vài phút trước

Sell

$0.{8}94

703.68M

$6.625

50Vài phút trước

Sell

$0.{8}94

9.10B

$85.672

52Vài phút trước

Sell

$0.{8}94

8.45B

$79.729

$153,537

Q
QuickSwap
P

POLYDOGE

8,326,391,652,028

W

WMATIC

103,965

WMATIC : POLYDOGE

1:79433398.5

$29,000

N
NONE
P

POLYDOGE

2,197,320,822,929

W

WMATIC

11,773

WMATIC : POLYDOGE

1:79433398.5

$18,694

N
NONE
P

POLYDOGE

1,983,000,706,765

U

USDC

336

USDC : POLYDOGE

1:107975881.2

Type

Amount/Token

User