POL

POLYDOGE PolyDoge

0x8a95...e472 copy

PolyDoge PolyDoge

$0.{8}82

+4.72%

 • Giá cao 24h

  $0.{8}87

 • Giá thấp 24h

  $0.{8}76

 • KL 24h (POLYDOGE)

  3861.47B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  31.49K

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Mua

$0.{8}83

11.40B

$94.215

4Vài phút trước

Mua

$0.{8}82

11.70B

$96.386

4Vài phút trước

Mua

$0.{8}82

11.26B

$92.47

6Vài phút trước

Bán

$0.{8}79

9.43B

$74.874

7Vài phút trước

Mua

$0.{8}8

1.80B

$14.324

9Vài phút trước

Bán

$0.{8}8

9.10B

$72.423

19Vài phút trước

Bán

$0.{8}8

9.75B

$77.763

48Vài phút trước

Mua

$0.{8}79

1.89B

$14.98

48Vài phút trước

Bán

$0.{8}79

1.89B

$14.98

48Vài phút trước

Bán

$0.{8}79

12.68B

$100.264

49Vài phút trước

Bán

$0.{8}79

12.68B

$100.566

59Vài phút trước

Bán

$0.{8}8

5.25M

$0.042126

59Vài phút trước

Mua

$0.{8}8

1.94B

$15.492

59Vài phút trước

Bán

$0.{8}8

1.94B

$15.492

74Vài phút trước

Bán

$0.{8}8

13.00B

$103.845

79Vài phút trước

Bán

$0.{8}8

13.00B

$104.156

83Vài phút trước

Bán

$0.{8}8

16.10B

$129.362

83Vài phút trước

Mua

$0.{8}81

16.10B

$129.861

83Vài phút trước

Mua

$0.{8}81

29.25B

$235.948

115Vài phút trước

Bán

$0.{8}8

1.45M

$0.011613

117Vài phút trước

Mua

$0.{8}8

12.36B

$99.439

117Vài phút trước

Mua

$0.{8}8

6.02B

$48.31

2Vài giờ trước

Mua

$0.{8}8

833.30M

$6.654

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}8

833.30M

$6.654

2Vài giờ trước

Mua

$0.{8}8

1.34B

$10.738

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}8

9.10B

$72.64

2Vài giờ trước

Mua

$0.{8}8

159.77M

$1.278

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}8

10.07B

$80.456

2Vài giờ trước

Bán

$0.{8}79

13.00B

$103.329

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}8

5.00B

$39.935

3Vài giờ trước

Mua

$0.{8}8

12.59B

$100.694

3Vài giờ trước

Mua

$0.{8}79

8.22B

$65.139

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}79

9.10B

$71.975

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}79

8.78B

$69.217

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}79

12.68B

$100.19

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}79

12.68B

$100.493

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}79

12.68B

$100.392

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}79

12.68B

$100.697

3Vài giờ trước

Mua

$0.{8}78

6.15B

$47.82

3Vài giờ trước

Mua

$0.{8}78

3.96B

$30.742

3Vài giờ trước

Bán

$0.{8}78

3.96B

$30.742

4Vài giờ trước

Mua

$0.{8}78

11.73B

$91.123

4Vài giờ trước

Bán

$0.{8}77

3.09B

$23.912

4Vài giờ trước

Mua

$0.{8}78

12.71B

$98.511

4Vài giờ trước

Mua

$0.{8}77

12.06B

$93.175

4Vài giờ trước

Mua

$0.{8}77

12.71B

$97.928

4Vài giờ trước

Bán

$0.{8}77

11.70B

$90.014

4Vài giờ trước

Bán

$0.{8}77

13.00B

$100.295

4Vài giờ trước

Bán

$0.{8}78

12.35B

$96.599

4Vài giờ trước

Bán

$0.{8}78

11.38B

$89.237

$138,616

Q
QuickSwap
P

POLYDOGE

8,401,202,064,908

W

WMATIC

102,753

WMATIC : POLYDOGE

1:81983820.9

$25,954

N
NONE
P

POLYDOGE

2,223,663,091,150

W

WMATIC

11,303

WMATIC : POLYDOGE

1:81983820.9

$16,667

N
NONE
P

POLYDOGE

1,989,167,122,616

U

USDC

279

USDC : POLYDOGE

1:121374978

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng