POL

MATIC Polygon

Polygon

WMATIC WMATIC

$0.675776

+10.97%

 • 24h High

  $0.702343

 • 24h Low

  $0.570503

 • 24h Vol (WMATIC)

  125.06M

 • 24h vol(USDT)

  82.52M

Buy
Sell
Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

19Vài giây trước

Sell

$0.675776

0.764399

$0.516563

21Vài giây trước

Buy

$0.675776

5.393

$3.645

25Vài giây trước

Buy

$0.675776

2.962

$2.001

35Vài giây trước

Buy

$0.675776

1.192

$0.805772

35Vài giây trước

Sell

$0.675776

1.95

$1.318

45Vài giây trước

Sell

$0.675776

0.772256

$0.521873

53Vài giây trước

Buy

$0.675776

2.234

$1.51

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

1.012

$0.683642

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

148.047

$100.047

1Vài phút trước

Buy

$0.675776

0.523795

$0.353968

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

701.525

$474.074

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

1.484

$1.003

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

0.596046

$0.402794

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

2.476

$1.673

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

75.369

$50.933

1Vài phút trước

Buy

$0.675776

764.772

$516.815

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

194.572

$131.487

1Vài phút trước

Buy

$0.675776

700.644

$473.479

1Vài phút trước

Buy

$0.675776

701.245

$473.885

1Vài phút trước

Buy

$0.675776

105.053

$70.992

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

22.799

$15.407

1Vài phút trước

Sell

$0.675776

0.998322

$0.674642

1Vài phút trước

Buy

$0.675776

14.825

$10.019

2Vài phút trước

Buy

$0.675776

7.026

$4.748

2Vài phút trước

Buy

$0.675776

918.164

$620.474

2Vài phút trước

Sell

$0.675776

942

$636.581

2Vài phút trước

Sell

$0.675776

0.587481

$0.397006

2Vài phút trước

Sell

$0.675776

0.937274

$0.633388

2Vài phút trước

Sell

$0.675776

113.991

$77.033

2Vài phút trước

Sell

$0.675776

101.975

$68.912

2Vài phút trước

Sell

$0.675776

87.374

$59.046

2Vài phút trước

Buy

$0.675776

184.206

$124.482

2Vài phút trước

Buy

$0.675776

1.896

$1.282

2Vài phút trước

Sell

$0.675776

0.590294

$0.398907

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

701.89

$474.321

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

16.089

$10.872

3Vài phút trước

Sell

$0.675776

0.318292

$0.215094

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

7.095

$4.795

3Vài phút trước

Sell

$0.675776

0.734927

$0.496646

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

27.29

$18.442

3Vài phút trước

Sell

$0.675776

0.870333

$0.588151

3Vài phút trước

Sell

$0.675776

1.263

$0.853398

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

265.518

$179.431

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

7.034

$4.753

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

14.296

$9.661

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

6.372

$4.306

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

10.441

$7.056

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

125.887

$85.071

3Vài phút trước

Sell

$0.675776

588.255

$397.529

3Vài phút trước

Buy

$0.675776

16.52

$11.164

$3,512,827

S
SushiSwap
W

WMATIC

2,598,520

W

WETH

573

WMATIC : WETH

1:0.0002205

$3,294,740

N
NONE
W

WMATIC

4,596,345

W

WETH

62

WMATIC : WETH

1:0.0002205

$2,876,671

W

WMATIC

2,436,384

W

WETH

401

WMATIC : WETH

1:0.0002205

Type

Amount/Token

User