WRA

WETH Wrapped Ether

0x4200...0006 copy

WETH WETH

$2090.87

+2.50%

 • Giá cao 24h

  $2091.29

 • Giá thấp 24h

  $2022.87

 • Khối lượng 24h(WETH)

  8594.26

 • Khối lượng 24h(USDT)

  17.60M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

43Vài giây trước

Mua

$2090.87

0.004786

$10.007

1Vài phút trước

Mua

$2090.87

0.0002996

$0.626438

1Vài phút trước

Mua

$2090.87

1.925

$4024.64

1Vài phút trước

Mua

$2090.87

0.002607

$5.45

1Vài phút trước

Mua

$2090.87

0.004787

$10.009

1Vài phút trước

Mua

$2090.22

0.004787

$10.006

1Vài phút trước

Mua

$2090.87

1.818

$3801.97

2Vài phút trước

Mua

$2090.22

1.587

$3316.52

2Vài phút trước

Mua

$2090.22

0.080396

$168.045

2Vài phút trước

Mua

$2090.22

0.365945

$764.903

2Vài phút trước

Bán

$2090.22

0.001149

$2.401

2Vài phút trước

Bán

$2090.22

0.00001044

$0.021816

2Vài phút trước

Mua

$2090.15

0.071707

$149.877

2Vài phút trước

Mua

$2090.13

0.071707

$149.877

2Vài phút trước

Mua

$2090.12

1.6

$3343.4

3Vài phút trước

Mua

$2088.95

0.004791

$10.008

3Vài phút trước

Mua

$2088.95

0.004791

$10.008

3Vài phút trước

Mua

$2088.95

2.024

$4228.46

3Vài phút trước

Mua

$2088.95

0.0003423

$0.715077

3Vài phút trước

Mua

$2088.95

0.0009565

$1.998

3Vài phút trước

Mua

$2089.42

0.00479

$10.008

4Vài phút trước

Mua

$2088.95

0.004792

$10.01

4Vài phút trước

Bán

$2089.42

0.0005089

$1.063

4Vài phút trước

Mua

$2088.95

0.004791

$10.008

4Vài phút trước

Bán

$2089.42

0.015

$31.341

4Vài phút trước

Bán

$2089.42

0.015

$31.341

5Vài phút trước

Mua

$2088.95

0.004853

$10.137

5Vài phút trước

Mua

$2089.43

2.335

$4878.7

5Vài phút trước

Mua

$2089.43

0.01505

$31.446

5Vài phút trước

Mua

$2088.95

0.004781

$9.988

5Vài phút trước

Bán

$2088.95

2

$4177.89

5Vài phút trước

Mua

$2089.36

1.446

$3022.15

5Vài phút trước

Mua

$2088.74

0.004777

$9.978

5Vài phút trước

Mua

$2089.06

1.561

$3260.33

5Vài phút trước

Mua

$2088.74

1.906

$3981.31

6Vài phút trước

Bán

$2088.35

0.001614

$3.37

6Vài phút trước

Mua

$2088.35

2.063

$4308.69

6Vài phút trước

Mua

$2087.93

0.00335

$6.995

6Vài phút trước

Bán

$2087.93

0.004965

$10.367

7Vài phút trước

Mua

$2087.93

0.209367

$437.145

8Vài phút trước

Mua

$2087.89

1.645

$3434.49

8Vài phút trước

Mua

$2087.89

0.018457

$38.536

8Vài phút trước

Mua

$2087.89

0.029994

$62.624

8Vài phút trước

Mua

$2087.88

3.115

$6503.21

8Vài phút trước

Mua

$2087.88

1.247

$2603.31

8Vài phút trước

Mua

$2087.88

0.004795

$10.012

8Vài phút trước

Mua

$2087.24

0.071806

$149.877

8Vài phút trước

Mua

$2087.23

0.0008197

$1.711

9Vài phút trước

Mua

$2087.23

0.004508

$9.409

9Vài phút trước

Bán

$2087.23

1

$2087.23

$10,401,244

N
NONE
W

WETH

1,275

O

OP

4,558,483

WETH : OP

1:1232.26

$7,160,940

N
NONE
W

WETH

479

P

PIKA

18,151,563

WETH : PIKA

1:6161.74

$5,936,012

N
NONE
W

WETH

1,080

U

USDC

3,679,685

WETH : USDC

1:2091.54

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng