WRA

WETH Wrapped Ether

0x4200...0006 copy

WETH WETH

$3404.78

-2.60%

 • Giá cao 24h

  $3576.42

 • Giá thấp 24h

  $3359.44

 • KL 24h (WETH)

  10.58K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  36.59M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

13Vài giây trước

Bán

$3400.87

0.58862

$2001.82

23Vài giây trước

Bán

$3401.71

0.08636

$293.773

25Vài giây trước

Bán

$3402.51

0.072921

$248.114

25Vài giây trước

Bán

$3402.51

0.661953

$2252.3

39Vài giây trước

Bán

$3403.16

0.0894

$304.242

41Vài giây trước

Bán

$3403.27

0.882264

$3002.58

47Vài giây trước

Bán

$3404.42

0.00005248

$0.178658

47Vài giây trước

Bán

$3404.42

0.271572

$924.546

49Vài giây trước

Mua

$3404.78

0.002993

$10.189

1Vài phút trước

Mua

$3404.77

0.249815

$850.562

1Vài phút trước

Mua

$3404.77

0.587528

$2000.4

1Vài phút trước

Mua

$3403.19

0.075048

$255.401

1Vài phút trước

Mua

$3402.49

0.082917

$282.125

1Vài phút trước

Mua

$3402.49

0.528776

$1799.16

1Vài phút trước

Mua

$3402.49

0.055802

$189.867

1Vài phút trước

Bán

$3402.38

0.147

$500.151

1Vài phút trước

Mua

$3402.58

0.008387

$28.538

1Vài phút trước

Mua

$3402.57

0.003239

$11.022

1Vài phút trước

Bán

$3402.57

0.0041

$13.951

1Vài phút trước

Mua

$3401.72

0.01747

$59.428

1Vài phút trước

Mua

$3402.57

0.0009463

$3.22

1Vài phút trước

Mua

$3401.56

0.001175

$3.998

2Vài phút trước

Mua

$3402.57

0.555146

$1888.92

2Vài phút trước

Mua

$3401.83

0.342973

$1166.73

2Vài phút trước

Bán

$3401.37

0.06

$204.082

2Vài phút trước

Mua

$3401.37

0.097256

$330.803

2Vài phút trước

Mua

$3401.45

0.334097

$1136.41

2Vài phút trước

Mua

$3401.45

0.373464

$1270.32

2Vài phút trước

Mua

$3400.63

0.118706

$403.676

2Vài phút trước

Mua

$3400.63

0.366158

$1245.17

2Vài phút trước

Mua

$3400.01

0.197602

$671.851

2Vài phút trước

Mua

$3399.52

0.007809

$26.548

2Vài phút trước

Bán

$3405.35

0.000346

$1.178

3Vài phút trước

Mua

$3399.75

0.00004575

$0.155544

3Vài phút trước

Mua

$3399.44

0.027553

$93.666

3Vài phút trước

Bán

$3399.18

0.016893

$57.422

3Vài phút trước

Bán

$3399.18

0.077407

$263.12

3Vài phút trước

Mua

$3399.75

0.001441

$4.899

3Vài phút trước

Bán

$3399.75

0.072199

$245.458

3Vài phút trước

Mua

$3399.75

0.332705

$1131.11

3Vài phút trước

Bán

$3399.75

0.321479

$1092.95

3Vài phút trước

Bán

$3399.21

1.141

$3877.35

3Vài phút trước

Bán

$3400.75

0.088977

$302.589

3Vài phút trước

Bán

$3400.84

0.175012

$595.187

3Vài phút trước

Bán

$3400.84

0.072199

$245.536

3Vài phút trước

Bán

$3400.84

0.993777

$3379.68

3Vài phút trước

Mua

$3403.03

0.001381

$4.7

3Vài phút trước

Mua

$3403.03

0.002739

$9.32

3Vài phút trước

Bán

$3403.03

0.377129

$1283.38

4Vài phút trước

Mua

$3403.51

0.0005984

$2.037

$7,525,226

W

WETH

956

M

MSETH

1,261

WETH : MSETH

1:1.004

$6,046,303

W

WETH

603

A

ALETH

1,299

WETH : ALETH

1:1.107

$5,628,472

W

WETH

827

O

OP

1,599,435

WETH : OP

1:1934.74

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng