VEL

VELO Velodrome(new)

0x9560...88Db copy

VELO VELO

$0.193421

+5.93%

 • Giá cao 24h

  $0.199939

 • Giá thấp 24h

  $0.178342

 • KL 24h (VELO)

  6.56M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  1.22M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

17Vài giây trước

Bán

$0.193419

5.622

$1.087

1Vài phút trước

Bán

$0.193419

98.37

$19.027

1Vài phút trước

Bán

$0.193419

98.37

$19.027

1Vài phút trước

Bán

$0.193419

20.652

$3.995

1Vài phút trước

Bán

$0.193421

5.582

$1.08

1Vài phút trước

Bán

$0.193421

1.589

$0.307406

1Vài phút trước

Bán

$0.193421

6.455

$1.248

2Vài phút trước

Bán

$0.193422

12.602

$2.438

2Vài phút trước

Bán

$0.193422

5.622

$1.087

2Vài phút trước

Bán

$0.193422

5.457

$1.056

2Vài phút trước

Bán

$0.193422

0.063124

$0.01221

2Vài phút trước

Bán

$0.193422

5.997

$1.16

3Vài phút trước

Bán

$0.193422

6.579

$1.273

4Vài phút trước

Bán

$0.193422

6.202

$1.2

4Vài phút trước

Bán

$0.193422

4.944

$0.956279

4Vài phút trước

Bán

$0.193422

0.093702

$0.018124

4Vài phút trước

Bán

$0.193422

5.622

$1.087

4Vài phút trước

Bán

$0.193422

12.602

$2.438

4Vài phút trước

Mua

$0.193422

9746.18

$1885.13

4Vài phút trước

Mua

$0.193053

4736.52

$914.398

4Vài phút trước

Mua

$0.193053

10.15K

$1960.16

4Vài phút trước

Mua

$0.193053

5499.91

$1061.77

4Vài phút trước

Mua

$0.193053

9401.4

$1814.97

5Vài phút trước

Bán

$0.193053

430.656

$83.139

5Vài phút trước

Bán

$0.193058

6.207

$1.198

5Vài phút trước

Bán

$0.193058

5.706

$1.102

6Vài phút trước

Bán

$0.193058

5.871

$1.133

6Vài phút trước

Bán

$0.193058

1.517

$0.292881

6Vài phút trước

Bán

$0.193058

5.716

$1.103

7Vài phút trước

Bán

$0.193058

12.77

$2.465

7Vài phút trước

Bán

$0.193059

6.207

$1.198

7Vài phút trước

Bán

$0.193059

5.706

$1.102

8Vài phút trước

Bán

$0.193059

4.986

$0.962572

8Vài phút trước

Bán

$0.193059

0.093702

$0.01809

8Vài phút trước

Bán

$0.193059

5.622

$1.085

8Vài phút trước

Bán

$0.193059

5.958

$1.15

8Vài phút trước

Bán

$0.193059

6.326

$1.221

8Vài phút trước

Bán

$0.193059

96.216

$18.575

9Vài phút trước

Bán

$0.193059

5.934

$1.146

9Vài phút trước

Bán

$0.193059

11.258

$2.173

10Vài phút trước

Bán

$0.193059

6.207

$1.198

10Vài phút trước

Bán

$0.193059

5.435

$1.049

10Vài phút trước

Bán

$0.193059

1.565

$0.302179

10Vài phút trước

Bán

$0.193059

6.202

$1.197

11Vài phút trước

Bán

$0.19306

0.168028

$0.032439

11Vài phút trước

Bán

$0.19306

11.93

$2.303

12Vài phút trước

Bán

$0.19306

5.958

$1.15

12Vài phút trước

Bán

$0.19306

4.693

$0.905954

12Vài phút trước

Bán

$0.19306

6.078

$1.173

12Vài phút trước

Bán

$0.193453

2243

$433.916

$11,843,736

V

VELO

30,616,868

U

USDC

5,923,368

USDC : VELO

1:5.169

$6,473,881

V

VELO

16,746,531

U

USDC

3,234,187

USDC : VELO

1:5.171

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng