JAI

CUFF Jail Cat

2VYVwr...7rZE copy

CUFF CUFF

$0.{3}7185

-9.54%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}7943

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}6045

 • KL 24h (CUFF)

  50.63M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  34.49K

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

36Vài phút trước

Bán

$0.{3}7185

1.01M

$723.922

37Vài phút trước

Bán

$0.{3}7265

88.31K

$64.157

39Vài phút trước

Bán

$0.{3}7237

7233.21

$5.235

39Vài phút trước

Bán

$0.{3}7243

3463.19

$2.508

39Vài phút trước

Bán

$0.{3}7244

4365.67

$3.162

41Vài phút trước

Bán

$0.{3}7196

578.131

$0.416024

41Vài phút trước

Bán

$0.{3}7196

2471.88

$1.779

42Vài phút trước

Bán

$0.{3}7191

1169.62

$0.841109

44Vài phút trước

Bán

$0.{3}7158

2925.06

$2.094

44Vài phút trước

Bán

$0.{3}7156

2930.51

$2.097

45Vài phút trước

Bán

$0.{3}7158

12.23K

$8.752

45Vài phút trước

Mua

$0.{3}7168

186.98K

$134.03

47Vài phút trước

Bán

$0.{3}7117

4542.79

$3.233

47Vài phút trước

Mua

$0.{3}7117

4542.79

$3.233

47Vài phút trước

Bán

$0.{3}7117

18.14K

$12.909

47Vài phút trước

Mua

$0.00071

1.01M

$715.399

48Vài phút trước

Mua

$0.{3}7021

100.25K

$70.387

50Vài phút trước

Mua

$0.{3}7023

100.46K

$70.557

58Vài phút trước

Mua

$0.{3}7047

10.46K

$7.369

61Vài phút trước

Mua

$0.000702

9791.36

$6.874

66Vài phút trước

Mua

$0.{3}7011

9486.85

$6.651

66Vài phút trước

Mua

$0.{3}7008

4908.76

$3.44

77Vài phút trước

Mua

$0.{3}6999

190.33K

$133.208

100Vài phút trước

Bán

$0.{3}6821

36.11K

$24.627

104Vài phút trước

Bán

$0.{3}6867

29.27K

$20.098

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6882

31.34K

$21.567

2Vài giờ trước

Bán

$0.00069

3824.65

$2.639

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6894

2833.94

$1.954

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6891

9898.83

$6.821

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6883

24.80K

$17.07

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6896

7571.37

$5.221

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6926

2351.66

$1.629

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6926

2351.66

$1.629

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6961

65.58K

$45.653

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6964

7521.18

$5.237

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6914

720.00K

$497.782

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6851

193.829

$0.132787

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6874

33.68K

$23.151

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6846

182.09K

$124.658

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6844

1203.69

$0.823815

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6844

1203.69

$0.823815

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6844

595.431

$0.407526

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6844

595.431

$0.407526

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6846

3078.74

$2.108

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6775

2540.27

$1.721

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6775

2540.27

$1.721

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6833

62.01K

$42.376

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6851

339.30K

$232.452

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}6792

341.87K

$232.206

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}6793

40.50K

$27.508