NIG

NIGI Nigi

3boRKA...AnHy copy

NIGI NIGI

$0.{3}5642

-16.09%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}6758

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}5191

 • KL 24h (NIGI)

  146.80M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  87.47K

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

2Vài phút trước

Mua

$0.{3}5642

243.45K

$137.352

8Vài phút trước

Mua

$0.{3}5629

49.04K

$27.603

9Vài phút trước

Mua

$0.{3}5624

90.83K

$51.076

13Vài phút trước

Bán

$0.{3}5588

17.06K

$9.532

14Vài phút trước

Bán

$0.{3}5588

13.93K

$7.786

17Vài phút trước

Mua

$0.00056

246.08K

$137.803

23Vài phút trước

Mua

$0.{3}5583

24.66K

$13.769

27Vài phút trước

Mua

$0.{3}5559

284.32K

$158.045

36Vài phút trước

Mua

$0.{3}5565

36.86K

$20.51

42Vài phút trước

Bán

$0.{3}5559

18.17K

$10.1

43Vài phút trước

Mua

$0.{3}5547

248.38K

$137.785

53Vài phút trước

Bán

$0.{3}5454

16.29K

$8.885

53Vài phút trước

Bán

$0.{3}5491

812.88K

$446.364

64Vài phút trước

Bán

$0.{3}5537

389.40K

$215.605

80Vài phút trước

Bán

$0.{3}5556

966.98K

$537.243

84Vài phút trước

Bán

$0.{3}5607

100.00K

$56.074

87Vài phút trước

Bán

$0.{3}5606

55.00K

$30.833

94Vài phút trước

Bán

$0.{3}5602

4723.39

$2.646

99Vài phút trước

Bán

$0.{3}5608

53.06K

$29.757

103Vài phút trước

Bán

$0.{3}5602

55.00K

$30.809

104Vài phút trước

Bán

$0.{3}5594

15.45K

$8.645

105Vài phút trước

Bán

$0.{3}5595

35.00K

$19.582

111Vài phút trước

Bán

$0.{3}5619

6150.62

$3.456

111Vài phút trước

Mua

$0.{3}5619

6150.62

$3.456

111Vài phút trước

Mua

$0.{3}5581

740.381

$0.413235

111Vài phút trước

Bán

$0.{3}5581

740.381

$0.413235

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5365

79.00K

$42.38

2Vài giờ trước

Mua

$0.000538

243.52K

$131.014

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5335

195.32K

$104.2

2Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5399

160.33K

$86.563

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5419

48.54K

$26.305

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5427

14.54K

$7.892

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5425

24.29K

$13.176

2Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5419

24.30K

$13.168

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5416

488.01K

$264.326

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5407

440.76K

$238.337

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5464

488.39K

$266.858

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5415

20.00K

$10.829

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5417

5000

$2.708

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5384

492.10K

$264.926

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5379

48.00K

$25.819

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5402

112.00K

$60.501

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5431

36.97K

$20.08

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5428

39.46K

$21.42

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5426

99.74K

$54.12

3Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5408

247.59K

$133.9

3Vài giờ trước

Bán

$0.{3}5367

248.83K

$133.542

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5349

20.53K

$10.981

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5359

24.90K

$13.344

4Vài giờ trước

Mua

$0.{3}5347

24.91K

$13.319

$138,522

N

NIGI

122,720,175

S

SOL

504

NIGI : SOL

1:0.000004104

$1,264

N

NIGI

1,256,965

S

SOL

4

NIGI : SOL

1:0.000004104

$210

N

NIGI

179,846

C

CHOLO

1,095,115

NIGI : CHOLO

1:5.669

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng