SHA

SC Shark Cat

6D7NaB...i5Ui copy

SC SC

$0.039132

-21.62%

 • Giá cao 24h

  $0.050748

 • Giá thấp 24h

  $0.033424

 • KL 24h (SC)

  65.86M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  2.65M

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

54Vài giây trước

Bán

$0.039244

3204.99

$125.778

1Vài phút trước

Mua

$0.0394

25.16K

$991.413

1Vài phút trước

Bán

$0.039164

1210.27

$47.399

1Vài phút trước

Bán

$0.039132

1209.97

$47.348

2Vài phút trước

Mua

$0.039277

25.45K

$999.64

2Vài phút trước

Mua

$0.039103

168.929

$6.606

2Vài phút trước

Bán

$0.03899

1210.12

$47.182

2Vài phút trước

Mua

$0.039103

777.055

$30.385

2Vài phút trước

Mua

$0.039127

391.73

$15.327

2Vài phút trước

Bán

$0.03896

10.42K

$406.141

2Vài phút trước

Bán

$0.038968

1000

$38.968

2Vài phút trước

Mua

$0.039159

2591.83

$101.494

2Vài phút trước

Mua

$0.039147

1703.68

$66.695

2Vài phút trước

Mua

$0.039106

1209.97

$47.317

2Vài phút trước

Mua

$0.039106

1210.12

$47.322

2Vài phút trước

Mua

$0.039097

1210.27

$47.317

3Vài phút trước

Mua

$0.039078

892.238

$34.867

3Vài phút trước

Mua

$0.038998

90.141

$3.515

3Vài phút trước

Mua

$0.039084

572.177

$22.363

3Vài phút trước

Mua

$0.038998

554.558

$21.627

3Vài phút trước

Bán

$0.038863

2875.07

$111.735

3Vài phút trước

Mua

$0.039067

7696.74

$300.689

3Vài phút trước

Mua

$0.03905

814.252

$31.797

3Vài phút trước

Mua

$0.039037

1038.31

$40.533

4Vài phút trước

Bán

$0.038885

30.00K

$1166.56

4Vài phút trước

Mua

$0.039165

2588.3

$101.37

4Vài phút trước

Bán

$0.038931

20.00K

$778.611

4Vài phút trước

Mua

$0.039078

3495.29

$136.589

5Vài phút trước

Mua

$0.039114

319.27

$12.488

5Vài phút trước

Mua

$0.039093

2584.61

$101.04

5Vài phút trước

Bán

$0.03888

1205.92

$46.886

5Vài phút trước

Bán

$0.038851

1206.07

$46.857

5Vài phút trước

Mua

$0.039046

1206.09

$47.094

5Vài phút trước

Bán

$0.039046

1206.22

$47.098

5Vài phút trước

Mua

$0.039034

1206.09

$47.078

5Vài phút trước

Bán

$0.039034

1160.54

$45.3

5Vài phút trước

Bán

$0.038857

1205.94

$46.859

5Vài phút trước

Bán

$0.038857

1183.62

$45.992

5Vài phút trước

Bán

$0.038857

1137.46

$44.198

6Vài phút trước

Mua

$0.039026

1205.92

$47.063

6Vài phút trước

Mua

$0.039008

1206.07

$47.046

6Vài phút trước

Mua

$0.039033

1206.22

$47.082

6Vài phút trước

Bán

$0.038795

889.553

$34.51

6Vài phút trước

Mua

$0.039007

2585.01

$100.835

6Vài phút trước

Bán

$0.038743

715.033

$27.702

6Vài phút trước

Bán

$0.038768

10.74K

$416.244

6Vài phút trước

Mua

$0.038859

35.104

$1.364

7Vài phút trước

Bán

$0.03857

19.63K

$757.02

7Vài phút trước

Mua

$0.038951

6874.7

$267.774

7Vài phút trước

Mua

$0.038923

2579.27

$100.392

$1,531,631

S

SC

19,481,877

S

SOL

5,643

SC : SOL

1:0.0002888

$856,585

S

SC

11,214,546

$

$WIF

206,565

SC : $WIF

1:0.019529

$112,368

S

SC

1,828,025

S

SOL

299

SC : SOL

1:0.0002888

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng