ANS

HOBBES Ansem's Cat

6n7Jan...caQS copy

Hobbes Hobbes

$0.001473

-2.89%

 • 24h High

  $0.001537

 • 24h Low

  $0.001433

 • 24h Vol (HOBBES)

  15.07M

 • 24h vol(USDT)

  22.39K

Time1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

74Vài phút trước

Sell

$0.001473

56.89K

$83.786

85Vài phút trước

Buy

$0.001485

181.298

$0.269147

2Vài giờ trước

Buy

$0.001481

1130.62

$1.674

2Vài giờ trước

Buy

$0.001481

1130.64

$1.674

2Vài giờ trước

Buy

$0.001482

181.781

$0.269371

3Vài giờ trước

Buy

$0.001482

3371.16

$4.996

3Vài giờ trước

Sell

$0.001473

100.00K

$147.306

4Vài giờ trước

Sell

$0.001463

631.907

$0.924726

4Vài giờ trước

Buy

$0.001468

76.41K

$112.131

4Vài giờ trước

Buy

$0.001472

545.145

$0.802348

4Vài giờ trước

Buy

$0.001474

573.497

$0.845149

4Vài giờ trước

Sell

$0.001468

3983.52

$5.848

4Vài giờ trước

Sell

$0.00147

29.75K

$43.738

5Vài giờ trước

Buy

$0.001476

181.706

$0.268239

5Vài giờ trước

Buy

$0.001477

181.706

$0.268298

5Vài giờ trước

Buy

$0.001477

181.707

$0.268296

5Vài giờ trước

Sell

$0.001479

777.86K

$1150.34

5Vài giờ trước

Buy

$0.001491

180.21

$0.268641

5Vài giờ trước

Sell

$0.00149

496.65K

$739.906

5Vài giờ trước

Sell

$0.001472

100.00K

$147.241

5Vài giờ trước

Sell

$0.001475

100.00K

$147.485

5Vài giờ trước

Sell

$0.001475

100.00K

$147.549

5Vài giờ trước

Sell

$0.001478

100.00K

$147.798

5Vài giờ trước

Buy

$0.001481

400.00K

$592.203

5Vài giờ trước

Buy

$0.001475

181.751

$0.268164

5Vài giờ trước

Buy

$0.001478

545.258

$0.805644

5Vài giờ trước

Sell

$0.001471

100.00K

$147.136

5Vài giờ trước

Sell

$0.001476

100.00K

$147.621

6Vài giờ trước

Buy

$0.001484

452.876

$0.672025

6Vài giờ trước

Buy

$0.001484

1929.29

$2.862

6Vài giờ trước

Sell

$0.001484

1929.29

$2.862

6Vài giờ trước

Sell

$0.001478

100.00K

$147.809

6Vài giờ trước

Sell

$0.001478

84.49K

$124.898

6Vài giờ trước

Buy

$0.001486

1110.71

$1.651

6Vài giờ trước

Sell

$0.001486

1110.71

$1.651

6Vài giờ trước

Sell

$0.001494

1877.1

$2.805

6Vài giờ trước

Buy

$0.001494

1877.1

$2.805

6Vài giờ trước

Sell

$0.00148

33.19K

$49.132

6Vài giờ trước

Sell

$0.001481

100.00K

$148.117

6Vài giờ trước

Buy

$0.00149

180.21

$0.268457

6Vài giờ trước

Buy

$0.00149

270.316

$0.402694

6Vài giờ trước

Buy

$0.001491

450.529

$0.671723

6Vài giờ trước

Buy

$0.00149

8650.82

$12.888

6Vài giờ trước

Sell

$0.00149

8650.82

$12.888

6Vài giờ trước

Sell

$0.001488

460.82K

$685.669

6Vài giờ trước

Buy

$0.001501

178.856

$0.268465

6Vài giờ trước

Sell

$0.001494

8000

$11.951

6Vài giờ trước

Buy

$0.001502

3329.48

$5

6Vài giờ trước

Sell

$0.001502

3329.48

$5

6Vài giờ trước

Sell

$0.001495

100.00K

$149.546