WOR

W Wormhole

85VBFQ...QAmQ copy

W W

$0.367641

-9.23%

 • Giá cao 24h

  $0.409536

 • Giá thấp 24h

  $0.324836

 • KL 24h (W)

  2.09M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  772.65K

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Bán

$0.367639

1.127

$0.414351

1Vài phút trước

Bán

$0.367641

1.196

$0.439534

2Vài phút trước

Bán

$0.367655

13.333

$4.902

2Vài phút trước

Bán

$0.367708

42.629

$15.675

2Vài phút trước

Bán

$0.367776

29.526

$10.859

2Vài phút trước

Bán

$0.367776

10.537

$3.875

2Vài phút trước

Bán

$0.367644

20

$7.353

2Vài phút trước

Mua

$0.368214

0.529328

$0.194906

2Vài phút trước

Mua

$0.368271

3.797

$1.398

3Vài phút trước

Mua

$0.367828

21.497

$7.907

3Vài phút trước

Bán

$0.367478

3.681

$1.353

3Vài phút trước

Bán

$0.367478

0.489821

$0.179998

3Vài phút trước

Bán

$0.367478

11.098

$4.078

3Vài phút trước

Bán

$0.367492

0.114582

$0.042108

3Vài phút trước

Bán

$0.367492

3.864

$1.42

3Vài phút trước

Bán

$0.367447

0.011237

$0.004129

3Vài phút trước

Bán

$0.367503

0.089338

$0.032832

3Vài phút trước

Bán

$0.367519

10.007

$3.678

3Vài phút trước

Bán

$0.367513

0.34035

$0.125083

3Vài phút trước

Bán

$0.367549

22.294

$8.194

3Vài phút trước

Bán

$0.367549

0.756157

$0.277925

3Vài phút trước

Bán

$0.36766

3.302

$1.214

3Vài phút trước

Bán

$0.36766

17.217

$6.33

3Vài phút trước

Bán

$0.36766

82.206

$30.224

3Vài phút trước

Bán

$0.367806

52.586

$19.342

3Vài phút trước

Bán

$0.367806

1.748

$0.642753

3Vài phút trước

Bán

$0.367853

0.532076

$0.195726

3Vài phút trước

Bán

$0.367853

0.028687

$0.010553

3Vài phút trước

Bán

$0.367815

0.030741

$0.011307

3Vài phút trước

Bán

$0.367858

2.211

$0.813347

3Vài phút trước

Bán

$0.367858

66.611

$24.503

3Vài phút trước

Bán

$0.367858

0.086506

$0.031822

3Vài phút trước

Bán

$0.367862

0.231239

$0.085064

3Vài phút trước

Bán

$0.367862

19.06

$7.011

3Vài phút trước

Bán

$0.368022

1.087

$0.399992

3Vài phút trước

Bán

$0.368077

57.303

$21.092

3Vài phút trước

Bán

$0.368131

0.880165

$0.324016

3Vài phút trước

Bán

$0.368131

3.13

$1.152

3Vài phút trước

Bán

$0.368174

37.416

$13.776

3Vài phút trước

Bán

$0.368212

3.471

$1.278

3Vài phút trước

Mua

$0.368177

19.403

$7.144

3Vài phút trước

Bán

$0.368225

9.909

$3.649

4Vài phút trước

Bán

$0.368249

15.758

$5.803

4Vài phút trước

Bán

$0.368296

34.175

$12.587

4Vài phút trước

Bán

$0.368327

2.915

$1.074

4Vài phút trước

Bán

$0.368337

7.692

$2.833

4Vài phút trước

Bán

$0.368337

62.722

$23.103

4Vài phút trước

Bán

$0.368464

1.923

$0.708735

4Vài phút trước

Bán

$0.368475

19.057

$7.022

4Vài phút trước

Bán

$0.368521

29.23

$10.772

$984,783

W

W

1,461,025

J

JITOSOL

2,941

W : JITOSOL

1:0.002419

$727,342

W

W

1,883,629

S

SOL

255

W : SOL

1:0.002698

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng