GAM

GME GameStop

8wXtPe...iHsB copy

GME GME

$0.007698

+12.11%

 • Giá cao 24h

  $0.008502

 • Giá thấp 24h

  $0.006466

 • KL 24h (GME)

  585.82M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  4.52M

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Bán

$0.007653

6434.25

$49.244

1Vài phút trước

Bán

$0.007654

6434.25

$49.246

1Vài phút trước

Bán

$0.007654

6434.25

$49.249

1Vài phút trước

Bán

$0.007658

7544.67

$57.779

1Vài phút trước

Bán

$0.007659

9870

$75.593

1Vài phút trước

Bán

$0.007658

6434.25

$49.276

1Vài phút trước

Bán

$0.007659

9772.28

$74.845

1Vài phút trước

Bán

$0.007659

9675.52

$74.109

1Vài phút trước

Bán

$0.00766

9675.52

$74.115

1Vài phút trước

Bán

$0.007661

10.48K

$80.262

1Vài phút trước

Bán

$0.007662

9675.52

$74.137

1Vài phút trước

Bán

$0.007663

10.48K

$80.287

1Vài phút trước

Bán

$0.007662

6434.25

$49.302

1Vài phút trước

Bán

$0.007664

6434.25

$49.311

1Vài phút trước

Mua

$0.007696

13.19K

$101.544

2Vài phút trước

Mua

$0.007698

13.20K

$101.594

2Vài phút trước

Mua

$0.007696

6698.92

$51.556

2Vài phút trước

Mua

$0.007696

13.20K

$101.579

2Vài phút trước

Mua

$0.007695

13.20K

$101.59

2Vài phút trước

Bán

$0.007658

50.934

$0.390053

2Vài phút trước

Mua

$0.0077

2195.07

$16.902

2Vài phút trước

Mua

$0.0077

19.77K

$152.19

2Vài phút trước

Mua

$0.0077

21.95K

$169.016

2Vài phút trước

Mua

$0.007694

6288.51

$48.384

2Vài phút trước

Mua

$0.007697

23.57K

$181.436

2Vài phút trước

Mua

$0.007697

2620.31

$20.169

2Vài phút trước

Mua

$0.007694

23.59K

$181.474

2Vài phút trước

Mua

$0.007694

2620.03

$20.16

2Vài phút trước

Mua

$0.007694

26.21K

$201.677

2Vài phút trước

Mua

$0.007691

26.22K

$201.638

2Vài phút trước

Mua

$0.007691

23.60K

$181.508

2Vài phút trước

Mua

$0.007691

2620.21

$20.153

2Vài phút trước

Mua

$0.007691

23.60K

$181.542

2Vài phút trước

Mua

$0.007691

2620.39

$20.154

2Vài phút trước

Mua

$0.007696

2620.57

$20.168

2Vài phút trước

Mua

$0.007696

23.61K

$181.685

2Vài phút trước

Mua

$0.007684

26.24K

$201.597

2Vài phút trước

Mua

$0.007687

68.60K

$527.346

2Vài phút trước

Mua

$0.007683

87.49K

$672.261

2Vài phút trước

Mua

$0.007677

24.79K

$190.297

2Vài phút trước

Mua

$0.007677

42.33K

$324.955

2Vài phút trước

Mua

$0.007673

26.27K

$201.609

2Vài phút trước

Mua

$0.007673

10.31K

$79.089

2Vài phút trước

Mua

$0.007672

1751.94

$13.441

3Vài phút trước

Mua

$0.007658

89.92K

$688.635

3Vài phút trước

Mua

$0.007649

350.688

$2.683

4Vài phút trước

Mua

$0.007668

6993.05

$53.622

4Vài phút trước

Mua

$0.007663

701.402

$5.375

4Vài phút trước

Mua

$0.007667

73.08K

$560.354

5Vài phút trước

Mua

$0.007664

76.24K

$584.299

$3,876,097

G

GME

252,913,111

S

SOL

14,441

GME : SOL

1:0.00005727

$428,908

G

GME

32,514,280

S

SOL

1,340

GME : SOL

1:0.00005727

$323,882

G

GME

24,498,569

S

SOL

1,015

GME : SOL

1:0.00005727

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng