CAT

BAG catwifbag

D8r8XT...WcLv copy

BAG BAG

$0.001763

-6.51%

 • Giá cao 24h

  $0.001981

 • Giá thấp 24h

  $0.001499

 • KL 24h (BAG)

  52.12M

 • Khối lượng 24h(USDT)

  89.34K

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

31Vài phút trước

Bán

$0.001763

9565.68

$16.865

31Vài phút trước

Bán

$0.001763

2590.33

$4.565

38Vài phút trước

Mua

$0.001783

3858.91

$6.882

46Vài phút trước

Mua

$0.001781

23.23K

$41.378

46Vài phút trước

Bán

$0.001781

23.23K

$41.378

81Vài phút trước

Mua

$0.001766

626.433

$1.106

85Vài phút trước

Mua

$0.001782

19.30K

$34.391

93Vài phút trước

Mua

$0.001766

87.30K

$154.151

96Vài phút trước

Mua

$0.00176

83.39K

$146.749

98Vài phút trước

Mua

$0.001754

8529.47

$14.962

100Vài phút trước

Mua

$0.001749

8584.04

$15.016

103Vài phút trước

Bán

$0.001738

500.945

$0.870536

103Vài phút trước

Mua

$0.00173

525.32K

$908.747

107Vài phút trước

Mua

$0.001712

9333

$15.98

109Vài phút trước

Bán

$0.001699

8303.42

$14.11

109Vài phút trước

Mua

$0.001702

79.69K

$135.655

2Vài giờ trước

Mua

$0.001681

159.626

$0.268375

2Vài giờ trước

Mua

$0.001681

159.627

$0.268409

2Vài giờ trước

Mua

$0.001678

8388.07

$14.079

2Vài giờ trước

Bán

$0.00167

4160.68

$6.947

2Vài giờ trước

Mua

$0.001671

299.00K

$499.659

2Vài giờ trước

Mua

$0.001659

161.478

$0.267828

2Vài giờ trước

Bán

$0.001658

21.75K

$36.063

2Vài giờ trước

Mua

$0.001652

88.74

$0.146606

2Vài giờ trước

Mua

$0.001652

2013.94

$3.328

2Vài giờ trước

Bán

$0.001643

44.99K

$73.903

2Vài giờ trước

Bán

$0.001643

2463.2

$4.047

2Vài giờ trước

Mua

$0.001651

2086.44

$3.445

2Vài giờ trước

Mua

$0.001651

2095.46

$3.46

2Vài giờ trước

Bán

$0.001647

134.97K

$222.297

2Vài giờ trước

Bán

$0.001661

539.90K

$896.962

2Vài giờ trước

Mua

$0.001671

5979.44

$9.99

2Vài giờ trước

Bán

$0.001669

39.06K

$65.188

3Vài giờ trước

Bán

$0.001667

552

$0.920291

3Vài giờ trước

Bán

$0.001668

515.865

$0.860531

3Vài giờ trước

Bán

$0.001668

2613.25

$4.36

3Vài giờ trước

Mua

$0.00167

1574.08

$2.629

3Vài giờ trước

Bán

$0.001672

305

$0.509903

3Vài giờ trước

Mua

$0.001662

641.497

$1.066

3Vài giờ trước

Bán

$0.001669

211.913

$0.35373

3Vài giờ trước

Mua

$0.001662

474.851

$0.78917

3Vài giờ trước

Bán

$0.001662

474.851

$0.78917

3Vài giờ trước

Mua

$0.00166

564.78K

$937.573

3Vài giờ trước

Bán

$0.00164

2970.64

$4.872

3Vài giờ trước

Mua

$0.001649

2399.84

$3.957

3Vài giờ trước

Mua

$0.001636

402.89K

$658.943

3Vài giờ trước

Mua

$0.001621

51.20K

$82.988

3Vài giờ trước

Bán

$0.001614

3225.16

$5.204

3Vài giờ trước

Bán

$0.001611

255.189

$0.411149

3Vài giờ trước

Mua

$0.001611

255.189

$0.411149