BON

BONK Bonk

DezXAZ...B263 copy

$0.00001569

+0.08%

 • Giá cao 24h

  Không có dữ liệu

 • Giá thấp 24h

  Không có dữ liệu

 • KL 24h (Không có dữ liệu)

  Không có dữ liệu

 • Khối lượng 24h(USDT)

  Không có dữ liệu

notData notData
Không có dữ liệu
notData notData
Không có dữ liệu

Thông tin token

Chuỗi chính

Solana

Địa chỉ hợp đồng

DezX...B263

copy

Vốn hóa thị trường

$1.03B

Giá trị pha loãng hoàn toàn

$1.48B

Khối lượng 24h/Vốn hóa thị trường

0.26

Xếp hạng CMC

#80

Tổng cung

93,526.17B

Nguồn cung luân chuyển

65,191.33B

Nguồn cung tối đa

93,526.17B

Nhãn

#Meme

#HOT

#Dog Meme

#Solana

Nguồn

websitwebsit