CAT

CATVAX CATVAX

EVDoPX...Dvni copy

CATVAX CATVAX

$0.009085

-1.91%

 • Giá cao 24h

  $0.00931

 • Giá thấp 24h

  $0.009085

 • KL 24h (CATVAX)

  294.81K

 • Khối lượng 24h(USDT)

  2722.29

Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

5Vài giờ trước

Mua

$0.009085

588.024

$5.342

6Vài giờ trước

Bán

$0.009085

1045.84

$9.501

7Vài giờ trước

Bán

$0.00912

50.00K

$455.998

8Vài giờ trước

Bán

$0.009193

50.00K

$459.638

8Vài giờ trước

Bán

$0.009229

263.461

$2.431

9Vài giờ trước

Mua

$0.009274

12.89K

$119.505

10Vài giờ trước

Mua

$0.009247

579.774

$5.361

11Vài giờ trước

Mua

$0.009242

2899.69

$26.8

12Vài giờ trước

Bán

$0.009246

20.80K

$192.326

13Vài giờ trước

Mua

$0.009259

10.06K

$93.137

13Vài giờ trước

Mua

$0.009273

460.581

$4.271

16Vài giờ trước

Bán

$0.009251

36.71K

$339.578

17Vài giờ trước

Bán

$0.009288

190.153

$1.766

17Vài giờ trước

Bán

$0.009285

7735.22

$71.82

17Vài giờ trước

Bán

$0.009296

16.03K

$148.998

19Vài giờ trước

Bán

$0.009295

1000

$9.295

19Vài giờ trước

Bán

$0.009309

3157.53

$29.395

20Vài giờ trước

Mua

$0.00931

53.64K

$499.435

20Vài giờ trước

Mua

$0.009273

144.522

$1.34

20Vài giờ trước

Mua

$0.009259

20.51K

$189.853

21Vài giờ trước

Bán

$0.009238

6116

$56.497

25Vài giờ trước

Bán

$0.009262

162.74

$1.507

25Vài giờ trước

Mua

$0.009314

2897.83

$26.989

26Vài giờ trước

Bán

$0.009237

395.214

$3.65

28Vài giờ trước

Mua

$0.009211

3348.06

$30.838

29Vài giờ trước

Mua

$0.009235

1450.12

$13.391

29Vài giờ trước

Mua

$0.009234

4352.4

$40.189

30Vài giờ trước

Bán

$0.009261

4171.73

$38.636

32Vài giờ trước

Bán

$0.009161

210.943

$1.933

34Vài giờ trước

Mua

$0.009216

3626.78

$33.425

34Vài giờ trước

Bán

$0.009134

47.00K

$429.294

34Vài giờ trước

Mua

$0.009183

2448.74

$22.487

34Vài giờ trước

Mua

$0.009109

3428.85

$31.235

34Vài giờ trước

Bán

$0.009067

345.219

$3.13

35Vài giờ trước

Bán

$0.008977

1306.52

$11.729

35Vài giờ trước

Bán

$0.008992

29.15K

$262.121

35Vài giờ trước

Bán

$0.009009

3799.8

$34.234

36Vài giờ trước

Bán

$0.008974

3611.85

$32.414

36Vài giờ trước

Bán

$0.008973

300

$2.692

36Vài giờ trước

Bán

$0.009012

9228.81

$83.171

36Vài giờ trước

Bán

$0.009003

2200

$19.807

36Vài giờ trước

Bán

$0.009008

500

$4.504

36Vài giờ trước

Bán

$0.0091

1415.31

$12.879

36Vài giờ trước

Mua

$0.00915

1429.61

$13.08

36Vài giờ trước

Bán

$0.009109

1415.32

$12.892

36Vài giờ trước

Mua

$0.009153

1429.62

$13.086

36Vài giờ trước

Bán

$0.00911

1556.68

$14.181

36Vài giờ trước

Mua

$0.009155

1429.59

$13.088

36Vài giờ trước

Bán

$0.009106

135.48

$1.234

36Vài giờ trước

Bán

$0.009141

2000

$18.282

$226,830

C

CATVAX

12,457,072

S

SOL

845

CATVAX : SOL

1:0.00006758

Loại

Số lượng/‌Token

Người dùng

notData notData
Không có dữ liệu