CAT

CATGPT CatGPT

FGf1Us...odzq copy

CatGPT CatGPT

$0.{3}3051

+26.34%

 • Giá cao 24h

  $0.{3}3052

 • Giá thấp 24h

  $0.{3}2207

 • KL 24h (CATGPT)

  1.08B

 • Khối lượng 24h(USDT)

  291.84K

Mua
Bán
Thời gian1m5m15m30m1H4H1D1W
LitePro

1Vài phút trước

Mua

$0.{3}3057

30.74K

$9.4

1Vài phút trước

Bán

$0.{3}3043

30.53K

$9.291

1Vài phút trước

Mua

$0.{3}3043

32.16K

$9.788

1Vài phút trước

Bán

$0.{3}3038

31.30K

$9.509

1Vài phút trước

Mua

$0.{3}3053

31.57K

$9.639

2Vài phút trước

Mua

$0.{3}3051

31.40K

$9.578

2Vài phút trước

Bán

$0.{3}3051

32.36K

$9.872

2Vài phút trước

Bán

$0.{3}3037

30.16K

$9.161

2Vài phút trước

Mua

$0.{3}3052

30.31K

$9.25

2Vài phút trước

Bán

$0.{3}3037

32.30K

$9.811

2Vài phút trước

Mua

$0.{3}3051

31.37K

$9.571

3Vài phút trước

Mua

$0.{3}3047

32.72K

$9.972

3Vài phút trước

Bán

$0.{3}3047

32.67K

$9.956

3Vài phút trước

Mua

$0.{3}3047

32.23K

$9.822

3Vài phút trước

Mua

$0.{3}3047

30.27K

$9.225

3Vài phút trước

Bán

$0.{3}3032

31.50K

$9.549

3Vài phút trước

Bán

$0.{3}3033

30.21K

$9.16

3Vài phút trước

Bán

$0.{3}3032

32.43K

$9.836

3Vài phút trước

Mua

$0.{3}3048

30.96K

$9.435

3Vài phút trước

Mua

$0.{3}3048

31.88K

$9.716

4Vài phút trước

Bán

$0.{3}3026

32.98K

$9.979

4Vài phút trước

Mua

$0.000304

31.91K

$9.701

4Vài phút trước

Bán

$0.{3}3024

32.95K

$9.962

5Vài phút trước

Bán

$0.{3}3024

30.12K

$9.108

5Vài phút trước

Mua

$0.000304

32.14K

$9.769

5Vài phút trước

Mua

$0.{3}3041

31.33K

$9.527

5Vài phút trước

Bán

$0.{3}3025

30.49K

$9.224

5Vài phút trước

Mua

$0.{3}3044

31.91K

$9.715

5Vài phút trước

Bán

$0.{3}3027

30.80K

$9.322

5Vài phút trước

Bán

$0.{3}3028

32.98K

$9.989

6Vài phút trước

Mua

$0.{3}3042

30.84K

$9.383

6Vài phút trước

Bán

$0.{3}3027

31.02K

$9.388

6Vài phút trước

Bán

$0.{3}3025

30.29K

$9.164

6Vài phút trước

Mua

$0.{3}3041

30.69K

$9.334

6Vài phút trước

Mua

$0.{3}3042

31.25K

$9.507

6Vài phút trước

Mua

$0.000304

32.87K

$9.992

6Vài phút trước

Bán

$0.{3}3023

32.03K

$9.683

7Vài phút trước

Mua

$0.{3}3045

30.64K

$9.329

7Vài phút trước

Bán

$0.{3}3029

32.55K

$9.858

7Vài phút trước

Mua

$0.{3}3043

31.48K

$9.579

7Vài phút trước

Mua

$0.{3}3043

30.74K

$9.353

8Vài phút trước

Bán

$0.{3}3025

31.88K

$9.645

8Vài phút trước

Bán

$0.{3}3025

30.30K

$9.168

8Vài phút trước

Mua

$0.000304

31.59K

$9.605

8Vài phút trước

Mua

$0.{3}3039

30.95K

$9.403

8Vài phút trước

Bán

$0.{3}3022

31.34K

$9.47

8Vài phút trước

Bán

$0.000302

31.94K

$9.646

8Vài phút trước

Mua

$0.000302

30.29K

$9.148

9Vài phút trước

Mua

$0.{3}3035

30.32K

$9.201

9Vài phút trước

Mua

$0.{3}3035

31.04K

$9.418